Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi ve Teşvikler

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi ve Teşvikler

KPMG’nin “Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi ve Teşvikler” raporu kapsamında, yenilenebilir enerji yatırımlarının (rüzgâr, güneş, biyokütle, jeotermal ve hidroenerji kaynaklı) küresel ölçekte gelişimi, uygulanan vergi ve teşvik politikalarının bu gelişime etkileri ve ülkeler arası karşılaştırmalı analizleri yer alıyor.

1000

Raporda Türkiye’nin 2014 yılı verilerine göre bazı alanlarda dünyada ilk 5’e girdiği görülüyor. Bu veriler, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji üretim kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması eğilimini desteklemekte ve uzun süredir bekleyen bazı projelerin 2014 (ve 2015) yılında hayata geçirilebildiğini gösteriyor.  

Dünyada çevresel etkiler ve sürdürülebilir bir kalkınma için farkındalık arttıkça, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi de engellenemez bir şekilde artıyor. Ayrıca yenilenebilir enerjinin popüler bir konu olması enerji sektörüne özgü olmayan birçok yatırımcıyı da yenilenebilir enerji yatırımı yapmaya çekiyor. 

KPMG’nin Türkiye dâhil 31 ülkedeki ofislerinin katkısı ile hazırlanan ve değişik ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmek için yapılan uygulamalar ve beklenen yeni düzenlemelerine ilişkin detaylar “Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Vergi ve Teşvikler” raporunda yer alıyor.

© 2024 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için kpmg.com/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın