Dönüş yok – Zorlukların Üstesinden Gelmeye Hazır Bir Sektör

KPMG’nin Küresel İnşaat Araştırması’nın 13. sayısı, sektörde son 18 ayda yaşanan teknolojik değişimlere, iş birliklerine, pandemi nedeni ile sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlara ışık tutuyor.

Sektör genelinde son bir buçuk senede, teknoloji kullanımının zorunluluktan da olsa git gide artığına, daha eşit ve kapsayıcı çalışma ortamlarının yaratıldığına ve şirketlerin risk yönetimindeki algısının değiştiğine tanık olduk.

Bu düzenlemeler daha kalıcı değişimlerin mi yoksa sadece geçici düzenlemelerin mi işaretidir?

Küresel İnşaat Araştırması'nın 13. sayısı, bunun gibi büyük soruları yanıtlamayı amaçlıyor.

Sektörde dayanıklılık, entegre risk yönetimi, portföy proje yönetimi, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, teknoloji ve inovasyonun geleceği hakkında mühendislik ve inşaat şirketlerinden ve proje sahiplerinden, sektörde üst düzey tecrübe sahibi 186 katılımcının görüşlerini ve sektördeki gelişmeleri öğrenmek için raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.