KPMG Türkiye olarak “Çelik Sekörel Bakış 2022” Raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyada ve Türkiye’de 2022 yılı çelik sektörünü değerlendirdiğimiz “Çelik Sektörel Bakış” raporumuzda yer alan verilere göre, Türkiye’de çelik sektörü 2021 yılında üretimini yüzde 13 artırarak 40 milyon tonun üzerine çıkardı. Böylelikle Türkiye önceki sene olduğu gibi 2021 yılında da dünya genelinde 7. sırayı, Avrupa’nın da en büyük çelik üreticisi konumunu korudu.

Çeliğe olan talep ve çelikteki üretim artışı ekonomilerin gidişatına ve büyümeye dair önemli ipuçları veren bir gösterge. İmalat sanayi, savunma, enerji, elektronik, gemi inşaat sektörleri gibi hemen her alana hammadde sağlayan çelik sektörü, üretimin ve ekonominin devamlılığı açısından da stratejik bir öneme sahip. 

Çelik Sektörel Bakış - 2022 raporumuza göre, Türkiye’nin çelik sektörü son 2 yılda pandemi ve beraberinde daha da artan korumacılık önlemleri, yeni pazar arayışları, tedarik ve hammadde sıkıntıları gibi zor şartların gölgesinde geçen bir dönemde birçok sınavdan başarı ile geçti.

Raporda yer alan verilere göre ülkemizde çelik sektörü küresel salgın nedeni ile büyük üretici ülkelerin yüzde 10 - 20 oranında küçüldüğü 2020 yılında yüzde 6 oranında büyümeyi başardı. 2021 senesinde de hem yurt içinde imalat sanayindeki canlılık hem de mevcut ve yeni pazarlardaki güçlü varlığı nedeniyle sektörde üretim, yüzde 13 artarak 40 milyon ton seviyesini geçti. Böylelikle Türkiye önceki sene olduğu gibi 2021 yılında da dünya genelinde 7. sırayı, Avrupa’nın da en büyük çelik üreticisi konumunu korudu.

Çin’deki düşüşü diğer büyük ülkeler dengeledi

Dünya genelinde ise ham çelik üretimi 2021'de yüzde 4,7 oranında artış gösterirken bu dönemde Çin'deki yüzde 3’lük düşüş diğer büyük üretici ülkeler tarafından dengelendi. 2021 yılında pandeminin küresel ekonomiye etkilerinin azalması ile önemli çelik üreticilerinden Hindistan üretimini yüzde 17,8, Japonya yüzde 14,9 ve Güney Kore ise yüzde 5,2 artırdı. Avrupa’da ise ham çelik üretiminde 2020 yılına göre yüzde 15,4 artış gerçekleşirken ABD'de büyüme yüzde 18,3 oldu.

Sektör 2022 yılına yüksel talep ile girdi

Sektör içinde bulunduğumuz 2022 yılına ise hem yurt içi ve hem de yurt dışından yüksek talep ve canlılık ile girdi. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeni ile Avrupa’nın Türkiye çeliğine olan talebi artış gösterdi. Bununda beraber ilk 6 ayda çelik fiyatlarında yaşanan artış Türkiye’nin ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25-30 civarında yukarı taşıdı.

Tutarsal artışın tersine 2022 yılı ilk yarısında Türkiye’de çelik üretimi ton bazında ise geçtiğimiz seneye göre yüzde 4,6 oranında daralma göstererek 18,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Özellikle haziran ayı üretimi geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 oranında azaldı. Küresel ölçekte de üretim ilk yarıyılda yüzde 5,5 oranında geriledi. Üretimdeki düşüşün nedenlerinin başında Çin’de devam eden sert Covid-19 önemleri ve beraberinde inşaat sektöründeki yavaşlama, Ukrayna’daki savaşın küresel yansımaları, ABD’de resesyon endişeleri ile Avrupa kaynaklı talep daralmaları gösterilebilir.