KPMG Türkiye olarak hazırladığımız, 2021 KPMG Perspektifinden İnşaat Sektörüne Bakış raporumuzu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Küresel ekonomi 2020 yılını COVID-19 pandemisinin yarattığı korku ve aşı haberleri doğrultusunda artan umudun etkisinde karışık bir görünüm ile tamamladı. Aşı haberleri olumlu olsa da gelen mutasyon haberleri ve aşı dağıtımının dünya genelinde yavaş gerçekleşmesi genel ekonomi üzerindeki baskıyı devam ettirmekte.

2 yılı aşkın süredir daralma yaşayan sektör, 2020 yılında tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle bir darbe daha aldı. Pandeminin yayılmasını engellemeye yönelik alınan tedbirler, mevcut projelerdeki gecikme ve iptaller ile azalan gayrimenkul talebi inşaat sektörüne özellikle 2020 2. Çeyrek’te sert bir daralma yaşattı.

Türkiye İnşaat Sektörü

İnşaat sektörü, ilintili olduğu yan sektörleri harekete geçirmesi itibariyle yaratmış olduğu istihdam ve katma değer ile özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin lokomotifi konumunda. Bu genelleme ile paralel olarak Türkiye’de gerçekleşen büyümenin en önemli indikatörlerinden biri olan inşaat sektörü son dönemlerde beklentinin altında ilerliyor.

2018 Ç3 - 2020 Ç2 döneminde sektördeki daralma ortalama %7 olarak gerçekleşti. Son sekiz çeyrektir yaşanan küçülmenin ardından, pandeminin gölgesinde, ilk defa 2020 Ç3’te %4.7 büyüme kaydedildi. Mevcut yapı stoklarının eritilmesi amacıyla gerçekleştirilen kampanyalı ev satışları, pandemi döneminin olumsuz etkisini azaltmak amacıyla uygulanan genişleyici para politikaları (düşük faiz, Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında sağlanan destekler ve 49 milyar lirayı aşan nakdi krediler) ve pandemi dönemine rağmen yapımına devam edilen Kamu Özel İşbirliği proje inşaatları sayesinde iki yıl aradan sonra ilk kez büyüme kaydeden inşaat sektörü tekrar sıkı para politikasına geçilmesiyle birlikte pozitif yönde yakaladığı ivmeyi kaybetti ve 2020’nin son çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla %12.5’luk bir daralma yaşadı.

Öte yandan, sektörün GSYH içindeki payındaki dalgalanma devam etmekte. İnşaat sektörü, alınan kredi destekleri sayesinde GSYH içindeki payını 2020 2Ç’de %7.4 seviyelerine kadar çıkarmış olsa da trendin yönü genel seyirde negatif. Sektör, 2017 yılında ulaşmış olduğu %8,1’lik oranın oldukça gerisinde dalgalanmakla birlikte 2020 4Ç’de sektörün GSYH içindeki payı %5 seviyesinde kaldı. Bu düşüşte inşaat ihalelerinin sayısında gözlenen düşüş ve ülkedeki yatırım hızının azalması etkili oldu.

İnşaat Sektörü 2021 Beklentileri

İnşaat sektörü 2021 yılına bir önceki seneden gelen likidite olanakları ile göreceli olarak rahat girmiştir. 2020 yılında genişleyen kredi olanakları ve konut satışları inşaat sektörünü desteklemiştir. 2021 yılının ilk çeyreğinde sıkı para politikası ve yüksek faiz oranlarının yavaşlatıcı etkileri olmuştur. İkinci çeyrekte ise salgının üçüncü dalgası ve kısıtlamalar sektörü olumsuz etkileyecektir. Bu çerçevede inşaat sektöründe büyümeye geçişin yılın ikinci yarısında başlayacağı öngörülmektedir.

2020 yılında inşaat sektöründe, pandeminin etkilerinin, görülen temel eğilimlerin, dünya ve Türkiye pazarına ait temel büyüklüklerin, sektör oyuncularına yönelik değerlendirmelerin, sektörde beklenen teknolojik gelişmelerin, güncel trendlerin ve sektörün güncel durum analizinin yer aldığı çalışmamızda, sektörün 2021’deki güncel durum analizine ve önümüzdeki dönem için beklentilerimize de yer veriyoruz. Raporumuzun İnşaat sektörünün tüm tarafları için faydalı olmasını umuyor, iyi okumalar diliyoruz.