• 1000

Rovnako ako pri kúpe nehnuteľnosti alebo ojazdeného auta je potrebné preveriť si jeho aktuálny stav, tak aj pri kúpe firmy sa potencionálny kupujúci musí uistiť, že sa nejedná o stratovú investíciu. No na rozdiel od kúpy nehnuteľnosti alebo auta, je kúpa firmy omnoho komplexnejší proces a zvyčajne si vyžaduje pomerne hĺbkové a dôsledné analýzy. Tento proces, pri ktorom sa zhodnotí stav spoločnosti, identifikujú riziká a určí kúpna cena sa nazýva due diligence (do slovenčiny prekladané aj ako hĺbková previerka alebo analýza). Poznáme viacero typov due diligence: finančné, daňové, právne, IT, komerčné, ESG, technické, personálne, forenzné a iné. V tomto článku si bližšie vysvetlíme práve finančné due diligence.

O kom je finančné due diligence?

Subjektom finančného due diligence je spoločnosť, ktorá sa predáva. Pracujeme teda na strane kupujúceho alebo investora, ktorý zvažuje investíciu do spoločnosti a chce pochopiť potenciálne riziká. Due diligence tiež pomôže kupujúcemu lepšie pochopiť ako správne stanoviť kúpnu cenu spoločnosti.

Čo je cieľom finančného due diligence?

Cieľom finančného due diligence je vyhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti – finančné zdravie, finančnú výkonnosť, maržovosť, potrebné investície do dlhodobého majetku, riziká a iné metriky. Pri finančnom due diligence sa pozeráme predovšetkým na minulosť, a to 2 až 3 roky dozadu. Minuloročným alebo tohtoročným číslam sa prikladá najväčšia pozornosť. Niekedy sa zaoberáme aj finančným plánom a projekciami spoločnosti. Snažíme sa prepojiť príbeh firmy s dátami a odpovedať na otázky typu: Ako sa firme darilo v poslednom období? Čo bolo dôvodom rastu alebo úpadku spoločnosti? Aké sú vyhliadky na najbližšie obdobie?

Ako dlho trvá finančné due diligence?

Dĺžka trvania due diligence závisí predovšetkým od kvality a kvantity dát a informácií, ktoré firma poskytne. Proces zvyčajne trvá 2-6 týždňov od momentu prístupu k dátam až po finálnu správu.

Čo je výsledkom finančného due diligence?

Výsledkom due diligence je report alebo správa, ktorá sumarizuje všetky zistenia o spoločnosti. Správa sa rozdeľuje na 3 hlavné časti:

  1. Kľúčové zistenia, kde sú spísané najdôležitejšie poznatky
  2. Podporná analýza, kde sú detailne rozvedené všetky zistené informácie
  3. Prílohy, ktoré dopĺňajú kľúčové zistenia a podpornú analýzu

Dôležitou súčasťou správy sú aj analýzy, ktoré majú priamy dopad na kúpnu cenu, a to najmä upravená EBITDA, čistý dlh a normalizovaný (referenčný) pracovný kapitál. Vďaka tomu má kupujúci záchytné body pri určení ceny, ktorú je ochotný zaplatiť. Vo všeobecnosti má kupujúci lepšiu vyjednávaciu pozíciu a lepšiu predstavu, ako štruktúrovať kúpno-predajnú zmluvu.

Report môže mať rôzny rozsah, od 20 až po 200 strán, v závislosti od komplexnosti spoločnosti ako aj preferencií a náročnosti kupujúceho.

Je finančné due diligence to isté ako audit účtovnej závierky?

V niečom sú si podobné, ale určite nie sú to isté. Aj pri due diligence je potrebné si odsúhlasiť čísla a fakty, aby sme si boli istý, že pracujeme so správnymi informáciami. Na začiatku si odsúhlasíme účtovnú závierku, pokiaľ možno auditovanú. Hlavným cieľom je pochopiť účtovníctvo spoločnosti a rozobrať oblasti, ktoré by mohli ovplyvniť skutočnú ziskovosť a kúpnu cenu spoločnosti (spomínaná upravená EBITDA, čistý dlh a pracovný kapitál). Finančné due diligence nie je regulované zákonmi tak ako audit, a tiež nedáva potvrdenie o správnosti čísel. Ide skôr o interpretáciu dát z rôznych zdrojov.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac alebo ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.