• 1000

Pri kúpe firmy treba myslieť na časovú náročnosť a míľniky akvizičného procesu, ktorý možno zjednodušene rozdeliť na tri základné fázy: pred due diligencedue diligence a negociačná fáza.

Fáza pred due diligence

Obsahom úvodnej fázy najčastejšie býva interná diskusia o tom, či a čo chce investor kupovať. Je potrebné včas osloviť cieľovú firmu a zaujať ju natoľko, aby investorovi dala možnosť na ďalšie rokovania.

Počas predbežných rozhovorov sa diskutuje o základnom nastavení transakcie, kúpnej cene a spolupráci po ukončení transakcie. Táto fáza môže v prípade exkluzívnych rokovaní trvať aj niekoľko mesiacov, pri riadenom predaji býva kratšia.

Väčšinou sa končí predložením nezáväznej ponuky, tzv. term sheet. Ak je ponuka akceptovaná predávajúcim, prechádza sa do druhej fázy - due diligence.

Due diligence

Due diligence (hĺbková previerka) je proces, keď zväčša tretia, nezávislá strana uskutoční detailnú analýzu cieľovej firmy. Výsledkom je due diligence správa.

Môže obsahovať historickú finančnú výkonnosť, zloženie zákazníkov, maržovosť (zákazníkov, produktov alebo služieb), informácie o zadlžení, potrebe investovať do dlhodobého majetku alebo daňovo-právne záležitosti.

Má poukázať aj na iné identifikované riziká a navrhnúť spôsob ich ošetrenia, napríklad úpravou kúpnej ceny, vyhláseniami predávajúceho, sľubom odškodnenia, poistením alebo štruktúrou transakcie.

Hĺbková previerka za predpokladu dobrej prípravy na strane predávajúceho prebieha štyri až šesť, niekedy osem týždňov.

Negociačná fáza

Záverečná fáza, v ktorej sa rokuje o zmluvnej dokumentácii, by mala zohľadňovať zistenia due diligence a obsahovať všeobecné zmluvné dojednania pre daný typ transakcie.

V tejto fáze intenzívne komunikujú právni poradcovia oboch strán. Jej trvanie závisí od zistení hĺbkovej previerky, ktoré ju môžu predĺžiť, kým sa nenájde obojstranne prijateľné riešenie. Zvyčajne treba počítať s jedným až dvoma mesiacmi, no proces môže byť aj kratší.

Po úspešnom absolvovaní negociačnej fázy nasleduje podpis zmluvnej dokumentácie.

V ďalšej časti sa dozviete viac o tom, ako zistiť, akú firmu kúpiť. 

Kontaktujte nás

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac alebo ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

  

Súvisiaci obsah