• 1000

Kúpa a predaj firmy je proces, ktorý môže mať formu exkluzivity alebo tendra s ďalšími záujemcami o kúpu cieľovej spoločnosti.

Predajné tendre pri väčších transakciách, pri ktorých sa o akvizíciu usiluje viac investorov, mávajú formálnejší priebeh s väčším počtom dokumentov. Rokovania má na starosti transakčný tím a rozhodujúci ľudia doťahujú obchod až vo finálnych fázach, keď sa treba definitívne dohodnúť na sporných bodoch.

Exkluzívne rokovania sú zväčša rýchlejšie, menej formálne a vysokopostavení predstavitelia oboch strán sú v nich viac zainvolvovaní, keď nezriedka rokujú priamo s protistranou.

Na kúpu firmy sa treba pozerať zo širšej perspektívy a myslieť na stakeholderov, teda potenciálne zainteresované strany, ktoré môžu zasahovať do procesu. Ide o zamestnancov, dodávateľov a odberateľov, financujúce banky, prípadne štát, regulátora alebo protimonopolný úrad. Zoznam môže byť oveľa dlhší.

Bez ohľadu na veľkosť transakcie a mieru formálnosti je dobré myslieť aspoň na základnú analýzu a preverenie cieľovej firmy z finančno-daňového a právneho hľadiska, tzv. due diligence, aby ste sa nedočkali nepríjemných prekvapení.

Prvý krok: Nájdite odpoveď na otázku - aký z toho bude prospech?

Rozhodnutie o kúpe firmy treba poriadne zvážiť. Skôr, než k nemu dospejete, mali by ste dôkladne vyhodnotiť situáciu a okolnosti. Položte si nasledujúce otázky:

 • V akom stave sa nachádza kupovaná moja firma?
 • Čo chcem dosiahnuť akvizíciou?
 • Je akvizícia správny nástroj na dosiahnutie môjho cieľa?

Je totiž možné, že M&A nemusí byť pre vás správny spôsob, ako sa dopracovať k cieľu.

Aká je vaša motivácia

Motivácií na kúpu firmy môže byť veľa. V prípade Slovenska to najčastejšie bývajú tieto:

 • vstup na slovenský trh (ak ide o zahraničného investora),
 • zvýšenie podielu na trhu, prípadne jeho konsolidácia,
 • získanie nových zákazníkov či dodávateľov,
 • rozšírenie produktového portfólia,
 • získanie nových kompetencií a unikátneho know-how alebo
 • synergie.

Zvážte všetky dostupné cesty

Za žiadnych okolností netreba podceňovať internú analýzu ciest, akými sa môžete dostať k svojmu cieľu. Práve tá bude ovplyvňovať smerovanie nasledujúcich fáz a zhodnotenie ich úspešnosti.

Na tejto analýze sa zväčša podieľa najvyššie vedenie firmy, oddelenie stratégie a transakčné oddelenie. Ak takéto oddelenie investor má, jasne to naznačuje, že si prešiel procesom zvažovania a vie, čo chce akvizíciou dosiahnuť.

Koľko trvá transakčný proces

Akvizičný proces trvá typicky šesť až dvanásť mesiacov, niekedy viac. Vyústi do kúpy firmy, čo však zďaleka neznamená koniec misie. Následne je potrebné odkúpený podnik začleniť do existujúcej štruktúry, prevziať od predávajúceho a nastaviť riadenie.

Tu sa treba opäť zastaviť a zodpovedať si otázky:

 • Chcem do toho investovať toľko času a svoje peniaze?
 • Nevedel by som peniaze využiť iným spôsobom tak, aby to prinieslo rovnaký, prípadne vyšší benefit, rýchlejšiu návratnosť a podobne?

V ďalšej časti sa dozviete viac o fázach transakčného procesu.

Kontaktujte nás

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac alebo ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.