Produkty vyrábané ekologickým a spoločensky udržateľným spôsobom sú obvykle drahšie ako bežne produkované výrobky.

Tohtoročný prieskum zákazníckej skúsenosti po prvýkrát hodnotil  ochotu priplatiť si za produkty a služby firiem, ktoré sa snažia napĺňať etické a sociálne princípy a správajú sa zodpovedne voči životnému prostrediu. Výsledky ukazujú, že tento model oslovuje majoritu respondentov bez ohľadu na vek. 

ochota priplatit si za produkty

Najväčšiu  záujem o ekologické a udržateľné produkty prejavujú mladšie generácie, ako sú mileniáli a generácia Z. Tieto skupiny zároveň najviac pociťujú úzkosť z klimatických zmien, pri generácii Z to je  až 61%[1]. Pre firmy je preto dôležité, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne, a to aj nad rámec cieľa dosiahnutia uhlíkovej neutrality a aktívne sa podieľali na zlepšovaní klimatickej krízy.

Napriek tomu, že deklarovaná akceptácia vyššej ceny nemusí znamenať aj reálnu kúpu drahšieho produktu, udržateľnosť sa pre zákazníkov stáva čoraz dôležitejšou témou. Podľa prieskumu KPMG Me, my life, my wallet, udržateľné produkty a služby preferuje o tretinu viac zákazníkov ako pred pandémiou. A až 80 % respondentov nakupuje značky, ktorých aktivity a správanie sú v súlade s ich presvedčením. Firmy by preto mali jasne komunikovať ciele v oblasti udržateľnosti, ich napĺňanie a prepojenie na ostatné aktivity.

42% podnikov ešte nemá jasnú predstavu, ako komunikovať témy ESG[2]. Sú pre ne veľkou výzvou i príležitosťou na rast a vytvorenie konkurenčnej výhody. Nájdu sa však aj také, ktoré si tieto témy osvojili a berú ich ako východisko strategického rozhodovania. Na Slovensku k nim patrí napríklad dm drogerie markt.

Celkom ochotný personál. Najdôležitejšie je, že majú najväčší výber drogérie eco a netestovanej na zvieratách.

žena/respondentka (32) o dm drogerie markt

Zapracovanie ESG do firemnej stratégie je podľa prieskumu KPMG dôležité pre 9 z 10 šéfov firiem vo svete. 

ESG v súčasnosti rezonuje prakticky vo všetkých odvetviach. Ponuka zelenej energie, zavádzanie elektrických dodávok doručovateľskými spoločnosťami, alebo zmena regulácie ktorá priniesla zálohovanie fliaš, či zákaz plastových príborov, je niekoľko z mnohých príkladov.

Jedným z lídrov v oblasti ESG je  finančný sektor. Banky už musia zohľadňovať ESG faktory pri investovaní a poskytovaní úverov a hodnotiť vplyv klimatických a environmentálnych rizík na svoje podnikanie. V posledných rokoch výrazne vzrástla ponuka bánk aj dopyt zákazníkov po zelených investíciách a investíciách do spoločensky zodpovedných firiem. V budúcnosti tak bude pre firmy ESG čoraz dôležitejšie tak z pohľadu preferencie zákazníkmi, ako aj z pohľadu veriteľov, ktorí budú mať rastúce nároky na udržateľné správanie spoločností.

__________________________________________________
[1] KPMG Me, my life, my wallet, Third edition, 2021: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/02/me-my-life-my-wallet.pdf
[2] KPMG Me, my life, my wallet, Third edition, 2021: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/02/me-my-life-my-wallet.pdf