V tohtoročnom prieskume zákazníckej skúsenosti respondenti hodnotili, do akej miery sa podľa nich každá zapojená spoločnosť zaviazala k pozitívnemu vplyvu na životné prostredie či ľudí. Lídrom v ESG z pohľadu zákazníkov sa stala značka Yves Rocher, do vedúcej pozície sa rovnako dostali aj dm drogerie markt a Martinus. Novinkou bolo umiestnenie potravinových reťazcov Lidl, Kaufland a Tesco v prvej desiatke. Naopak, posledné priečky obsadili maloobchodné reťazce s nábytkom a vybavením do domácnosti. Pre spoločnosti je dôležité vlastný prístup k oblasti ESG nielen rozvíjať, ale kroky a záväzky z tejto oblasti aj dobre komunikovať smerom k verejnosti.

Udržateľnosť firiem a značiek v bežnom kontexte ESG nie je vnímaná len cez environmentálne aktivity. Príspevok do komunity a spoločenskú angažovanosť zahŕňa obšírnejší rozsah výziev, ktorým dnešné spoločnosti musia čeliť pre zachovanie kvality a dobrého mena medzi zákazníkmi, dodávateľmi, investormi, ako aj z pohľadu Európskej únie. ESG štandardy vyžadujú rovnakú pozornosť pre sociálne aspekty podnikania (vzťahy na pracovisku, s dodávateľmi a odberateľmi a inými zainteresovanými stranami, spokojnosť, diverzita a rozvoj zamestnancov a podobne) a vedenie spoločnosti (zodpovedné riadenie vnútorných procesov, pravidelný audit, dodržovanie práv akcionárov, protikorupčné opatrenia a podobne). Len tak firmy a značky môžu zostať dlhodobo na trhu relevantné, progresívne, odolné a konkurencieschopné.

Firmy s integrovaným ESG do obchodnej stratégie a praktík prejavujú väčšiu odolnosť voči externým šokom, ako je inflácia, zvyšovanie cien energií alebo vojna na Ukrajine. Taktiež uvádzajú zlepšenie svojho vplyvu na životné prostredie, vyššiu spokojnosť zákazníkov, lepšiu povesť, a dokonca vstup na nové trhy.

Rozvíjanie oblasti ESG pri značkách a podnikoch sa môže pretaviť do konkurenčnej výhody, čo sa týka meniaceho sa ... 


Sú zákazníci ochotní priplatiť si za produkty a služby od firiem, ktoré sa snažia napĺňať etické princípy a byť spoločensky zodpovedné? Viac sa dočítate v našej KPMG štúdii zákazníckej skúsenosti za rok 2023 "AI, k vašim službám".

Download PDF

Rebríček zákaznícky najobľúbenejších značiek
na Slovensku za rok 2023

Prečítajte si výsledky 7. ročníka KPMG prieskumu zákazníckej skúsenosti CXStiahnite si štúdiu (5 MB) ⤓O KPMG prieskume zákazníckej skúsenosti CX

Prieskum zákazníckej skúsenosti organizuje spoločnosti KPMG na Slovensku už po siedmykrát. Cieľom bolo zistiť stav zákazníckej skúsenosti naprieč značkami a sektormi.  Zúčastnilo sa ho viac ako 2 500 respondentov, ktorí poskytli celkovo vyše 25-tisíc odpovedí. Do prieskumu bolo zaradených 133 značiek pôsobiacich na slovenskom trhu v 10 sektoroch: Maloobchod, Reštaurácie a rýchle občerstvenie, Logistika, Obchodné reťazce s potravinami, Finančné služby, Zábava a voľný čas, Energetika, Cestovanie a hotely, Telekomunikácie, Verejný sektor.