Efter gårdagens möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor i EU (EKOFIN) stod det klart att förslaget om ett EU-direktiv om global minimiskatt (s k Pillar Two) tagit ytterligare ett stort steg framåt när 26 av 27 medlemsländer ställer sig nu bakom det franska EU-ordförandeskapets kompromissförslag.

Sverige, Malta och Estland hävde sina reservationer och den svenska regeringen poängterade särskilt att det franska kompromissförslaget ligger i linje med OECD:s modellregler och nu såväl beaktar dess kommentarer som tillgodoser Sveriges behov av en längre genomförandetid (enligt det nuvarande kompromissförslaget ska ikraftträdande ske den 1 januari 2024). Mot bakgrund av dessa argument röstade den svenska regeringen för införandet av en global minimiskatt.

Den polska regeringen bibehöll dock sin reservation och kvarstår således som det enda hindret mot ett införande av ett EU-direktiv om global minimiskatt. Polens statssekreterare Magdalena Rzeczkowska underströk att Polen står bakom såväl Pillar One som Pillar Two, men att de alltjämt kräver att båda pelarna införs samtidigt och att även åtagandet om Pillar One ska vara juridiskt bindande. Det var tydligt att den franska ordföranden Bruno Le Maire var besviken över Polens inställning och ifrågasatte dess argumentation. 

KPMG:s kommentar

Inte heller vid gårdagens möte lyckades Ekofinrådet nå enighet om minimiskattedirektivet bland EU:s medlemsländer. Med tanke på att 26 av 27 medlemsländer nu står bakom direktivet tyder dock mycket på att man inom en snar framtid kan lyckas nå konsensus.  

Eftersom beslut avseende inkomstskattefrågor i EU kräver enhällighet innebär Polens veto ett effektivt hinder mot införandet av EU-direktiv. Som ensam bromskloss kommer dock Polen nu att sättas under högt tryck och det återstår att se om övriga länder lyckas övertyga Polen att återkalla sitt veto under nästa Ekofinmöte, vilket äger rum den 24 maj 2022.

Som vi tidigare nämnt är de nya regelverken både omfattande och komplicerade samtidigt som de kan komma att bli administrativt betungande för företagen. Även om genomförandetiden senarelagts till 2024 är det enligt vår bedömning en mycket kort tid om företagen ska hinna anpassa sina administrativa system till de nya beskattningsreglerna. Tiden är ännu kortare om det även kan finnas behov av omstrukturering eller andra ändringar av koncernen.

KPMG bevakar fortlöpande utvecklingen och återkommer så fort det finns mer information att tillgå.

Välkommen att kontakta oss med era frågor.


Läs mer
Proposal for a Council Directive on ensuring a global minimum level of taxation for multinational groups in the Union, COM(2021) 823 final (PDF)

BEPS 2.0: Så fungerar Pillar Two-reglerna – Nu finns modellregler (TaxNews nr 3, 2022)

BEPS 2.0: Pillar Two – OECD publicerar teknisk vägledning för modellreglerna (TaxNews nr 14, 2022)

BEPS 2.0: KPMG publicerar analys av OECD:s av Pillar Two-vägledning (TaxNews nr 16, 2022)

 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Mer information