Åsa Edesten

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Åsa har 20 års erfarenhet av transfer pricing och ansvarar nu för KPMG:s arbete inom detta område i Västsverige. Hon har en bred erfarenhet från t ex omstruktureringar, analyser och implementering av skattepåverkande affärsplaner, value-chain-analysis, skatteanalyser i samband med M&A / due diligence, skatteprocesser samt dokumentationsarbete. I sin karriär har Åsa, utöver rollen som skattekonsult i revisionsbranschen, också arbetat som Group Head of Tax på en MNE med verksamhet i över 100 länder samt Legal Advisor på Finansdepartementet där hon bl a var svensk delegat i OECD:s och EU:s arbetsgrupper om Transfer Pricing.

  • Internprissättning
  • Transfer Pricing Advisory
  • Transfer Pricing Documentation
  • Transfer Pricing Planning
  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR