• 1000

Wraz z pojawianiem się nowych regulacji i wzrostem oczekiwań interesariuszy rośnie zapotrzebowanie na jasne i przejrzyste ujawnianie informacji o długoterminowych zobowiązaniach firm w zakresie ESG. Inwestorzy, dostawcy, klienci i pracownicy chcą zrozumieć cel i wartości firmy oraz jej zaangażowanie w poprawę życia na naszej planecie. Doprowadziło to do wzrostu liczby firm ujawniających wskaźniki niefinansowe, przy czym zakres wytycznych do ujawniania wskaźników ESG jest zarówno szeroki, jak i zróżnicowany w zależności od sektora, wielkości i złożoności działalności.

Raportowanie ESG musi być zgodne z obowiązkowymi wymogami, ale także być wiarygodne, weryfikowalne i porównywalne, wspierając interesariuszy w podejmowaniu ważnych dla nich decyzji. Wraz z pojawieniem się tzw. greenwashingu konieczne jest również, aby firmy były pewne dokładności i kompletności podstawowych źródeł danych wykorzystywanych do wskaźników ESG. Tego wymaga i oczekuje rynek.

Jak poruszać się po złożonym i ewoluującym krajobrazie ESG?

Eksperci KPMG wspierają klientów poprzez podejście dwutorowe:

  1. Skuteczne wsparcie doradcze w zakresie sprawozdawczości ESG, zarówno w ramach raportu rocznego, jak i osobnych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  2. Poświadczenie raportów ESG zapewniające wiarygodność ujawnień i danych ESG.

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria