Transakcje: Strona kupująca

Nasze usługi obejmują:

 • ESG due diligence
 • identyfikowanie celu ESG
 • diagnoza i ocena dogłębnej integracji
 • obsługa transakcji
 • ocena kwalifikowalności.
Transakcje: Strona sprzedająca

Nasze usługi obejmują:

 • ESG due diligence strony sprzedającej
 • separation services
 • obsługa transakcji
 • ocena długoterminowej rentowności i kwalifikowalności.
ESG a spółki giełdowe

Nasze usługi obejmują:

 • ryzyka ESG dla inwestorów
 • wsparcie w ujawnieniach i raportowaniu ESG
 • usługi poświadczające.
Restrukturyzacje

Nasze usługi obejmują:

 • restrukturyzacja zadłużenia z celami ESG
 • zgodność zadłużenia z wymogami zrównoważonego rozwoju.
Odpowiedzialne inwestycje

Nasze usługi obejmują:

 • ESG opcje finansowania
 • ryzyka ESG dla inwestorów
 • odpowiedzialne inwestowanie
 • zielone obligacje
 • odpowiedzialna bankowość
 • fund compliance.

Inne usługi