• 1000

Analiza i ocena kryteriów ESG. Raportowanie ESG

Analiza i ocena kryteriów ESG. Raportowanie ESG

Nasze usługi obejmują:

 • tworzenie polityk ESG
 • analiza luk i dobór kryteriów ESG z uwzględnieniem:
  • regulacji prawnych
  • ryzyk klimatycznych
  • specyfiki branży Klienta
  • łańcucha wartości
 • wsparcie w wyborze standardów raportowania (np. Standardy GRI, SASB, TCFD)
 • strategia zbierania i agregowania danych, w tym identyfikacji źródeł danych, a także mechanizmów kontrolnych monitorujących efektywność tych procesów
 • wsparcie w opracowaniu treści i zakresu ujawnień
 • istotność i wybór raportowanych wskaźników profilowych/strategicznych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych
 • usługi poświadczające.

Niwelowanie ryzyk klimatycznych

Niwelowanie ryzyk klimatycznych

Nasze usługi obejmują:

 • kwantyfikacja i raportowanie ryzyk klimatycznych,
 • strategie efektywności i bezpieczeństwo energetyczne
 • OZE, magazynowanie energii, modele biznesowe
 • obliczanie śladu węglowego, wodnego i odpadowego
 • zrównoważone strategie zakupu energii, organizacja przetargów, umowy PPA, technologie redukcji emisji
 • systemy wsparcia dla budowy własnych źródeł energii.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Nasze usługi obejmują wsparcie w tworzeniu, usprawnianiu lub ocenie funkcjonowania:

 • systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
 • funkcji audytu wewnętrznego i działania rad nadzorczych i/lub komitetów audytu
 • zintegrowanym zarządzaniu ryzykiem zgodności (compliance), w tym działaniom antykorupcyjnym, służącym ochronie sygnalistów lub służącym ochronie danych osobowych.

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Nasze usługi obejmują:

 • zrównoważona polityka podatkowa
 • raportowanie przejrzystości podatkowej
 • zachęty podatkowe
 • zrównoważone innowacje z ulgą B+R
 • IP Box - niższy podatek od zielonych innowacji
 • dotacje UE na lata 2021-2027 wspierające realizacje działań ESG.

Technologia

Technologia

Nasze usługi obejmują:

 • cyberbezpieczeństwo
 • technology business management
 • outsourcing IT.

Zobacz także

Skontaktuj się z nami

Nasze zaangażowanie

Publikacje i webinaria