2 lipca 2021 r. podczas konferencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaprezentowany został nowy program „Mój elektryk”. Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie - wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Program realizowany będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a jego łączny budżet to 500 mln zł.

Wnioski będzie można składać już od 12 lipca 2021 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat programu.

Podmioty które mogą się ubiegać o dofinansowanie

W pierwszej kolejności o dofinansowanie będą mogły się ubiegać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W ich przypadku nabór wniosków ruszy już 12 lipca 2021 r.

W następnej kolejności do programu zostaną włączeni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytuty badawcze, spółdzielnie, rolnicy, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe. Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW ma to nastąpić kilka tygodni później.

W dalszej kolejności program zostanie rozszerzony również o banki, które za pośrednictwem firm leasingowych mają dystrybuować dopłaty do leasingu, w tym wynajmu długookresowego.

Czego dotyczy dofinansowanie

Wsparcie będzie mieć formę dopłat do zakupu nowych pojazdów zeroemisyjnych oraz dopłat do opłat ustalonych w umowach leasingowych.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na zakup lub leasing samochodu elektrycznego o wartości nieprzekraczającej 225.000 zł brutto (limit nie będzie dotyczył osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny).

Co istotne program nie dotyczy pojazdów hybrydowych.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:

 • dla osób fizycznych 18.750 zł (w przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny – 27.000 zł);

 • dla przedsiębiorców:
  • w przypadku samochodów osobowych (kategoria M1)
   – 27.000 zł (przy deklarowanym, rocznym przebiegu min. 15 tys. km),
  • w przypadku samochodów dostawczych o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (kategoria N1) – 70.000 zł (przy deklarowanym, rocznym przebiegu min. 20 tys. km),
  • w przypadku pojazdów dwu lub trzy kołowych (kategoria L) – 4.000 zł.

Procedura

Wnioski będzie można składać od 12 lipca 2021 r. do 30 września 2025 r.
Cała procedura ma być maksymalnie uproszczona i przebiegać w całości przez internet.
Dotacja ma być wypłacana po zakupie pojazdu.

Co istotne pojazd nie będzie mógł być odsprzedany przez co najmniej 24 miesiące.
O dofinansowanie będą mogły ubiegać się również osoby, które już posiadają pojazd elektryczny, o ile zakupiły go po 1 maja 2020 r.

Powyższe warunki mogą ulec nieznacznym zmianom przed rozpoczęciem naboru.

Jak możemy pomóc Państwa firmie?