Większość polskich firm prywatnych powstała w pierwszych latach transformacji ustrojowej na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Założyciele tych przedsiębiorstw coraz częściej stoją przed wyzwaniem związanym z sukcesją firmy – sprzedażą do zewnętrznego inwestora lub przekazaniem sterów młodszemu pokoleniu.

Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzenie zmiany właścicielskiej lub pokoleniowej w przedsiębiorstwie nie jest prostym przedsięwzięciem i wymaga odpowiedniego przygotowania. Ponadto w większości przypadków jest to pierwszy praktyczny kontakt założycieli swoich firm z tego typu transakcją. Właściciele przedsiębiorstw muszą zmierzyć się z wieloma pytaniami, jednak ich wątpliwości sprowadzić można do jednego, kluczowego pytania – jak osiągnąć sukces przy przekazaniu spółki w ręce następcy lub inwestora zewnętrznego?

Wychodząc naprzeciw dylematom związanym ze zmianą właścicielską w przedsiębiorstwie, stworzyliśmy blog, na którym poruszamy praktyczne zagadnienia dotyczące sukcesji oraz sprzedaży biznesu do zewnętrznego inwestora.

Przeczytaj nasze artykuły i publikacje

Sprawdź nasze usługi