Wątpliwości dotyczące opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym hostingu danych

Wątpliwości dotyczące opodatkowania hostingu danych

2018-07-26

Serwery w białym pomieszczeniu

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził że serwer danych stanowi urządzenie przemysłowego w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt ustawy o CIT. Wcześniej podobnie wypowiedział się np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. sygn. ILPB4/4510-1-160/16-5/DS.

Taki pogląd rodzi ryzyko, że w przypadku korzystania z usług hostingu danych usługobiorca jako płatnik zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT.

Należy jednak zauważyć, że w wyroku z dnia 5 czerwca 2018 r. NSA wskazał, że urządzenie przemysłowe to takie, które przeznaczone jest do wykorzystania w przemyśle i jego zastosowanie wiąże się z tą dziedziną. Tym samym przy kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest, aby dokonywać tego na podstawie aspektu funkcjonalnego. Trudno natomiast uznać, że hosting danych spełnia zadania przemysłowe.

W konsekwencji, podatnicy mogą spodziewać się kwestionowania rozliczenia tego typu transakcji przez organy podatkowe jednak powinni być w stanie wybronić korzystne stanowisko przed sądem administracyjnym.

Jednocześnie należy zauważyć, że odrębną sprawą jest usługa przetwarzania danych w chmurze. W tym przypadku dochodzi do przetwarzania danych a w konsekwencji usługobiorca zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20%, chyba że zastosowanie znajdzie stawka z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (o ile nabywca usług posiada certyfikat rezydencji usługodawcy).