Zamiana kryptowalut bez podatku – wyrok WSA w Olsztynie (sygn. I SA/Ol 201/18)

Zamiana kryptowalut bez podatku – wyrok WSA w Olsztynie

Digital Economy News Blog

Digital Economy News Blog

Aktualności na temat gospodarki cyfrowej prezentowane przez naszych ekspertów.

2018-05-10

Zamiana kryptowalut bez podatku – wyrok WSA w Olsztynie (sygn. I SA/Ol 201/18)

W dniu 9 maja 2018 r. WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. I SA/Ol 201/18 orzekł, że transakcje mające za przedmiot zamianę jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę są neutralne podatkowo, a w konsekwencji nie kreują przychodu.

Analizowane orzeczenie stanowi korzystny dla podatników wyjątek w kształtującej się linii interpretacyjnej, w której dotychczas przeważały stanowiska, zgodnie z którymi wymiana kryptowalut wiązała się z powstaniem przychodu. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 2018 r. o sygn. 0112-KDIL3-1.4011.88.2018.2.AN, jak również WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 11 kwietnia o sygn. I SA/Gl 248/18. Co więcej, również Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie opublikowany w dniu 4 kwietnia 2018 r. stwierdziło, że podatnicy są obowiązani do rozpoznania przychodu w związku z zawartymi transakcjami mającymi za przedmiot zamianę jednej kryptowaluty na inną. Niekorzystne dla podatników rozstrzygnięcia opierają się na założeniu, że w obecnie obowiązującym systemie prawnym kryptowaluty, pomimo trwających sporów w doktrynie, stanowią prawa majątkowe, których zbycie lub zamiana kreuje przychód podatkowy.

W orzeczeniu z dnia 9 maja 2018 r. WSA w Olsztynie sąd przywołał wyrok NSA z 6 marca 2018 r. o sygn. II FSK 488/16, w którym sąd uznał, że bitcoin stanowi rodzaj mienia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a w konsekwencji podlega podatkowaniu na zasadach właściwych dla zbycia praw majątkowych. Niemniej jednak WSA w Olsztynie orzekł, że transakcja zamiany kryptowalut, ze względu na brak możliwości oszacowania przychodu nie kreuje powstania przychodu. Zatem, w świetle analizowanego orzeczenia, jedynie w przypadku wymiany kryptowaluty na walutę rzeczywistą podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku.