Od wynagrodzenia zapłaconego zagranicę za prawo do transmisji na żywo należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy

Transmisje na żywo zagranicą opodatkowane ryczałtowo

2018-07-26

Od wynagrodzenia zapłaconego za granicę za prawo do transmisji na żywo należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy

W dniu 25 lipca 2018 r. WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 3049/17 orzekł, że wynagrodzenie wypłacone zagranicę za prawo do transmisji na żywo jest opodatkowane w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W analizowanej sprawie skarżąca, będąca operatorem platformy satelitarnej - twierdziła, że prawo do transmisji wydarzeń na żywo nie jest prawem autorskim ani prawem pokrewnym, bo wydarzenie sportowe nie jest ani utworem ani wideogramem ponieważ dzięki technice satelitarnej nie dochodzi w tym przypadku do utrwalenia wydarzenia.

Organ podatkowy oraz sąd stwierdziły jednak, że aby spółka mogła nabyć prawo do transmisji, to widowisko musi zostać zarejestrowane (utrwalone). W przeciwnym wypadku nie miałaby ona czego nabywać. W efekcie prawo do transmisji jest wideogramem i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wydając wyrok, Sąd wziął pod uwagę fakt, że w dzisiejszych czasach nie trzeba najpierw nagrywać czegoś na nośnik, aby można było to udostępnić.

Powyższy wyrok dotyczy nie tylko wydarzeń sportowych lecz również koncertów i innych imprez relacjonowanych w czasie rzeczywistym.

Należy zauważyć, że jest to pierwszy tego typu wyrok, w związku z czym nie jest pewne, że taka linia orzecznicza się utrzyma. Niemniej w świetle tego orzeczenia, podmioty prowadzące transmisje (przede wszystkim stacje telewizyjne) na żywo z różnego rodzaju wydarzeń takich jak gale bokserskie, wyścigi kolarskie czy mecze piłkarskie od zapłaty za takie prawo mogą być zobowiązane pobrać odpowiedni podatek u źródła. Alternatywnie podmioty takie mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie.