Plany wprowadzenia ulgi dla kulturowych gier video

Plany wprowadzenia ulgi dla kulturowych gier video

2018-07-22

Plany wprowadzenia ulgi dla kulturowych gier video

W dniu 20 lipca 2018 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowana została informacja o planach wprowadzenia ulgi podatkowej dla „producentów gier kulturowych”

Propozycja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakłada odliczenie od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym (CIT/PIT) 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych, a w konsekwencji korzyść na poziomie 19 proc. kosztów kwalifikowanych.
Jednak aby producent danego tytułu skorzystał z ulgi, jego gra będzie musiała przejść test weryfikujący takie elementy, jak miejsce akcji, głównych bohaterów, obecność elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego, bazowanie na narracji i dialogach, wykorzystanie oryginalnego IP, produkcja większości elementów gry na terytorium Polski czy też zatrudnienie przy produkcji obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Planowane jest opracowanie testu w oparciu o rozwiązania stosowane w innych krajach Unii Europejskiej, tj. nawiązujące do modelu brytyjskiego (Video Games Tax Relief) oraz francuskiego (Crédit d'impôt jeu vidéo)".

Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2018 r. a do zakładanych korzyści z jego przyjęcia należą m.in.:

  • zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze gier wideo, co przełoży się na większe wpływy do budżetu państwa z tytułu PIT,
    dalszy rozwój rodzimego sektora gier wideo będzie się przekładał na wzrost wpływów do budżetu państwa z tytułu CIT odprowadzanego przez polskich deweloperów (przedsiębiorstwa te do tej pory w żaden sposób nie były uprzywilejowane podatkowo),
  • zwiększenie konkurencyjności polskiej branży gier wideo i umocnienie na pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej,
  • zatrzymanie w Polsce i przyciągnięcie do Polski pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach (w tym również powrót do Polski specjalistów, którzy obecnie pracują za granicą), co jest warunkiem koniecznym dla dalszego, dynamicznego rozwoju sektora gier wideo,
  • wzrost liczby polskich firm tworzących gry wideo oraz uniknięcie spadku krajowej produkcji gier wideo i odpływu kapitału na rynki zagraniczne charakteryzujące się bardziej korzystnym otoczeniem fiskalnym,
  • ograniczenie podwykonawstwa realizowanego w krajach azjatyckich na rzecz rynku krajowego,
  • przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do Polski,
  • zwiększenie nakładów na produkcję gier kulturowych, a tym samym zwiększenie szansy stworzenia w Polsce ambitnych, wartościowych gier kulturowych osiągających spektakularne sukcesy w ujęciu globalnym i promujących Polskę jako rozwijający się, nowoczesny kraj, w którym stwarza się warunki sprzyjające rozwojowi przemysłów kultury i kreatywnych.