Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.06 - 19.06.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.06 - 19.06.2017

Jest 19 czerwca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 12.06 - 19.06.2017

PIT: Krótkoterminowy wynajem mieszkania a PIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 14 czerwca br. (sygn. I SA/Kr 151/17), o ile przychody osiągane z tytułu krótkoterminowego najmu nie pochodzą z działalności wykonywanej w sposób zorganizowany i profesjonalny i mają charakter incydentalny, to nie mogą zostać uznane za usługi zakwaterowania i powinny zostać zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT tj. „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa”. W ocenie sądu, w usługę zakwaterowania wpisane jest nie tylko samo udostępnienie lokalu, ale także i czynności powiązane (jak recepcja, dostęp do restauracji, sprzątania, wymiany pościeli), charakterystyczne dla usług w hotelach, motelach czy innych tego typu placówkach. Z uwagi na powyższe sąd nie znalazł podstaw do przypisania działalności podatniczki czynników, które spełniałyby znamiona działalności gospodarczej.

CIT: Pozycja Polski odnośnie Konwencji Wielostronnej

W dniu 7 czerwca 2017 r. została podpisana Konwencja Wielostronna przeciwdziałająca ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem, pozwalająca na szybsze dostosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do nowych standardów w zwalczaniu oszustw podatkowych. OECD szacuje, że już na tym etapie możliwa będzie zmiana 1100 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku Polski zakłada się, że obecnie zostanie zmodyfikowanych 47 umów (Polska zgłosiła do objęcia Konwencją 78 umów). Liczby te będą rosnąć wraz z przystępowaniem do Konwencji kolejnych krajów. Wejście w życie pierwszych zmian do umów podatkowych zakładane jest przez OECD na początek 2018 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. 7 czerwca 2017 r. została podpisana Konwencja Wielostronna OECD

Ochrona interesów podatnika: Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed optymalizacją z wykorzystaniem spółek zagranicznych

W komunikacie z dnia 12 czerwca 2017 r. Ministerstwo Finansów ostrzega przed stosowaniem agresywnej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zagranicznych spółek kapitałowych zarządzanych z terytorium Polski. Dodatkowo ministerstwo ostrzega również przed wykorzystywaniem zagranicznych spółek w celu udostępniania przez nie w Polsce luksusowych lub sportowych samochodów na zagranicznych tablicach rejestracyjnych.

Pozostałe zagadnienia: Zmiany w zakresie możliwości jednorazowego rozliczania nakładów na środki trwałe przez przedsiębiorców

7 czerwca 2017 r. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1602). Głównym celem projektowanych rozwiązań jest stymulacja inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców poprzez stworzenie możliwości corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Projekt ustawy rozszerza również krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia. Zgodnie z uzasadnieniem projektu skorzystać z niego będą mogli przedsiębiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków UE.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie