W kancelarii KPMG Law świadczymy kompleksowe usługi prawne. Każdego dnia stawiamy czoła najbardziej złożonym aspektom świata biznesu. Prowadzimy obsługę transakcji zawieranych we wszystkich sektorach gospodarki i dostarczamy klientom innowacyjne, jak i praktyczne rozwiązania. Nasz zespół składa się z ponad 40 prawników w większości posiadających uprawnienia radcy prawnego lub adwokata.

Czym się charakteryzuje kancelaria stowarzyszona z KPMG? Jakimi sprawami się zajmuje?

Kancelaria świadczy usługi prawne przede wszystkim przedsiębiorcom, spółkom polskim
i zagranicznym. Spora część zleceń to doradztwo prawne dla podmiotów zagranicznych, którzy zainwestowali w Polsce, bądź planują tutaj inwestycję. Co za tym idzie, zajmujemy się doradztwem transakcyjnym, przeprowadzamy badania due diligence, negocjujemy umowy sprzedaży udziałów czy akcji. Niezależnie od tego świadczymy doradztwo prawne w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.
 

Jakie są trzy cechy, które opisują Cię jako profesjonalistę?

„Dokładny” – nasza praca wymaga dociekliwości i precyzji; warto zadać sobie trud i zbadać sprawę dla klienta z każdej strony tak, aby móc mu „doradzić”, a nie tylko udzielić informacji.

„Innowacyjny” – wraz ze zmieniającym się światem, zmianie ulegają również oczekiwania naszych klientów. Staramy się być na czasie i odpowiednio dostosowywać zakres naszych usług do aktualnych potrzeb.

„Casual” – na przekór stereotypom o prawnikach, zamieniłem „teczkę” na plecak. Zależy mi na jasnym i konkretnym przekazie dla klientów, bez zbędnych frazesów.
 

Za jakie projekty jesteś odpowiedzialny?

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w wielu dziedzinach: spółki, nieruchomości, pracownicy, ale również bardziej szczegółowe specjalizacje, w tym np. pomoc publiczna, prawo telekomunikacyjne czy chociażby prawo lotnicze. Ja skupiam się na doradztwie prawnym dla podmiotów z branży farmaceutycznej i medycznej, w tym w szczególności na kwestiach wprowadzania do obrotu leków, wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety, ich wytwarzaniu, dystrybucji i reklamie.

Opowiedz o projekcie, z którego jesteś dumny i dlaczego?

Praca w kancelarii stowarzyszonej z firmą doradczą daje możliwość uczestniczenia w projektach łączących w sobie jednocześnie doradztwo biznesowe, prawne i podatkowe. Uważam, że stanowi to wartość dodaną dla klientów, którzy dzięki współpracy działów KPMG otrzymują kompletny produkt – usługę uwzględniającą wszystkie aspekty ich działalności. Stąd też najbardziej cieszą mnie te projekty, w których mam okazję pracować z koleżankami i kolegami z innych działów KPMG. Jako przykład przywołam analizę przygotowywaną ostatnio dla jednej z firm farmaceutycznych, przy której współpracowałem z zespołem Cen Transferowych. Dzięki wspólnemu działaniu mogliśmy spojrzeć na problem klienta wielopłaszczyznowo i wypracować satysfakcjonujące go rozwiązanie.

Jak wygląda Twoja ścieżka kariery?

Pracę w KPMG rozpocząłem w 2017 roku na stanowisku Associate, po 3 latach awansowałem na stanowisko Senior Associate. Przyszedłem do kancelarii już jako prawnik z uprawnieniami (jestem radcą prawnym), z pewnym doświadczeniem zdobytym w innych kancelariach oraz firmach. Nie przeszedłem więc pełnej ścieżki kariery w KPMG. Dla tych, którzy są na początku swojej ścieżki zawodowej, kancelaria oferuje praktyki letnie oraz staże. Aktualnie pracuję z aplikantami i prawnikami, którzy w ten właśnie sposób rozpoczęli swoją pracę w kancelarii.

Jak KPMG pomaga Ci w podnoszeniu kwalifikacji? Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pracować w kancelarii?

Praca w kancelarii wiąże się z reprezentacją klientów w sądach i przed organami administracji, a co za tym idzie niezbędne jest posiadanie uprawnień adwokata lub radcy prawnego. KPMG finansuje aplikację radcowską i adwokacką, a także egzamin końcowy, co jest niezwykle pomocne w budowaniu swojej kariery.

Zazwyczaj pracujemy z klientami z zagranicy bądź z polskimi oddziałami/spółkami „córkami” zagranicznych podmiotów, zatem co najmniej jeden język obcy jest nieodzowny. Finansowanie kursów językowych to standard. KPMG zapewnia swoim pracownikom szereg szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Możliwy jest udział w szkoleniach zagranicznych. Ja dobrze wspominam wyjazd do KPMG w Monachium na spotkanie grupy roboczej do spraw nowych regulacji dot. wyrobów medycznych.
 

Czym charakteryzuje się praca w Twoim zespole?

Naprawdę dobrze czuję się wśród osób, z którymi pracuję. Zespół kancelarii składa się zarówno z prawników ze sporym doświadczeniem, jak i z młodych ludzi tuż po studiach. W pracy w kancelarii spotkałem się ze zrozumieniem dla moich pomysłów, stylu pracy.


Zapewniona jest możliwość łączenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym.
Jeśli chodzi o wewnętrzne zwyczaje, to chętnie podzielę się obserwacją dotyczącą form stosowanych przez pracowników kancelarii. Gdy tylko zacząłem pracę, musiałem zorientować się, do kogo można zwracać się po imieniu, a wobec kogo wypada stosować formę „Pani Mecenas” / „Panie Mecenasie”. Rada dla przyszłych pracowników – wobec Partnerów przyjęła się forma zwyczajowa 😊.
 

Wszystkie historie