Departament Instytucji Finansowych w KPMG w Polsce specjalizuje się w usługach dla branży finansowej i obejmuje m.in. badanie sprawozdań finansowych oraz wykonywanie innych usług poświadczających, usługi aktuarialne, doradztwo księgowe, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym, regulacyjnym i kredytowym, a także strategiczne doradztwo w zakresie zarządzania, w tym w obszarze systemów IT. Przeprowadzane badania dotyczą zarówno sprawozdań jednostkowych zgodnych z PSR/MSSF, grupowych pakietów sprawozdawczych sporządzonych zgodnie z MSSF jak i sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń (SFCR). Przeprowadzane są także przeglądy due diligence oraz różnego rodzaju inne projekty doradcze. Departament składa się z kilku zespołów: Audit, Advisory (Accounting, Solutions Development, Management Consulting, Credit Risk, Market Risk, Regulatory) oraz Actuarial, w którym pracuję.

Jak to się stało, że jesteś dzisiaj w tym miejscu? Jak rozpoczęła się Twoja droga zawodowa?

Do zespołu Aktuarialnego w KPMG dołączyłem w kwietniu 2016 roku, jeszcze w trakcie studiów magisterskich na Politechnice Warszawskiej. Po 3-miesięcznych praktykach zostałem przyjęty na stanowisko Asystenta i od tamtej pory nieprzerwanie rozwijam swoją karierę zawodową w KPMG. Przez te niespełna 6 lat brałem udział w badaniach sprawozdań finansowych oraz sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej największych w Polsce zakładów ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także spółek zagranicznych. Uczestniczyłem w wielu ciekawych projektach doradczych (w tym też tych realizowanych poza granicami naszego kraju). Stopniowe wdrażanie się w coraz bardziej skomplikowane tematy z obszaru Aktuariatu pozwoliło mi na zdobywanie doświadczenia niezbędnego w mojej pracy, dzięki któremu dzisiaj jestem w tym miejscu.

Co należy do Twoich codziennych obowiązków?

Aktuariusz to ekspert z dziedziny szacowania ryzyka oraz oceny prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń losowych za pomocą metod analitycznych. Zawód Aktuariusza związany jest głównie z branżą ubezpieczeń oraz planów emerytalnych. Głównymi zadaniami są najczęściej ocena wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, kalkulacja ryzyka ubezpieczeniowego i rynkowego, a także wydawanie opinii na temat sprawozdań finansowych.

Pracę w Aktuariacie można podzielić na dwa okresy w trakcie roku. Jeden z nich przypada na październik – marzec, jest to czas wzmożonej pracy nad sprawozdaniami finansowymi instytucji finansowych, podczas którego ważnym obowiązkiem jest dopilnowanie wszystkich terminów związanych z danym badaniem, takimi jak przekazanie danych, wykonanie prac oraz właściwej dokumentacji. W okresie wiosenno-letnim, nasza praca skoncentrowana jest bardziej na projektach doradczych, rozwoju narzędzi biznesowych, a także zdobywaniu wiedzy w nowych obszarach.

Z rozwiązania jakiego wyzwania jesteś dumny?

Jeśli miałbym wybrać wyzwanie, którego rozwiązanie przyniosło mi najwięcej radości to na pewno dotyczyłoby ono nowych zagadnień, które wcześniej nie były powszechnie zaimplementowane na rynku. W czasie swojej kariery niejednokrotnie mierzyłem się z tematami wdrażania nowych standardów raportowania (Solvency 2, IFRS 17). Samodzielne rozwiązanie napotkanych problemów w sytuacji braku gotowych rozwiązań na rynku było bardzo satysfakcjonujące i motywowało mnie do jeszcze większego zaangażowania w dalszy rozwój mojej ścieżki zawodowej.

Jaki był najbardziej satysfakcjonujący moment w Twojej karierze w KPMG?

Najbardziej satysfakcjonującym momentem podczas pracy w KPMG był mój pierwszy samodzielny projekt w roli Managera, podczas którego byłem odpowiedzialny za organizację pracy całego zespołu. Zarówno nowe obowiązki z tym związane, jak i większy zakres odpowiedzialności wymagały jeszcze większego niż dotychczas zaangażowania. Pojawiła się oczywiście również lekka trema związana z nowymi zadaniami, jednak zbudowanie bardzo dobrej relacji z klientem oraz bezbłędne doprowadzenie projektu do końca dały mi wiele satysfakcji.

Jakie dodatkowe, niestandardowe kwalifikacje, umiejętności są przydatne w pracy?

Praca w KPMG daje duże możliwości rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, zarówno poprzez pracę z bardziej doświadczonymi członkami zespołu, jak i przez liczne szkolenia, do których mamy dostęp. Uważam, że najważniejszą potrzebną umiejętnością jest zdolność do analitycznego (często nieszablonowego) myślenia. 

Czy w Twoim zespole panują wewnętrzne zwyczaje, które z Waszej inicjatywy wprowadziliście w życie?

Rozpoczynając pracę w KPMG byłem bardzo pozytywnie zaskoczony atmosferą, która panuje w zespole. Wszyscy byli bardzo pomocni podczas moich pierwszych dni w firmie, zarówno w kwestiach czysto korporacyjnych, jak i bezpośrednio związanych merytorycznie z pracą. Atmosfera pracy jest bardzo przyjazna, staramy się dość regularnie spotykać również poza godzinami pracy. Znakomita część naszego zespołu posiada hobby związane ze sportem (bieganie, rower, wspinaczka skałkowa, itp.), dzięki czemu organizujemy regularne wspólne wyjścia (np. na ściankę wspinaczką czy wspólne rajdy rowerowe). 

Wszystkie historie