• Karolina Stępień, autor |
 • Patrycja Misiak, autor |

W dniu 4 kwietnia 2022 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim wdrożenie systemu E-Urząd Skarbowy. Natomiast, co istotne z punktu widzenia cen transferowych, nowelizacja przewiduje również m.in. przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (tj. formularza TPR-C i TPR-P).

Przedłużenie terminów na złożenie TPR

Formularz TPR zawiera informacje na temat transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, jak również informacje o transakcjach realizowanych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tj. w tzw. rajach podatkowych). Zasadniczym celem formularza jest uzyskanie przez organy administracji podatkowej najistotniejszych informacji i danych w zakresie transakcji realizowanych pomiędzy tymi podmiotami. Dzięki temu, organy podatkowe zyskują m.in. możliwość przeprowadzenia analizy ryzyka w zakresie potencjalnego zaniżenie dochodu do opodatkowania.

Ustawowy termin na złożenie formularza TPR upływa z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Jednakże, za rok 2019 i 2020, z powodu pandemii COVID-19, terminy związane z wypełnieniem obowiązku w zakresie złożenia informacji o cenach transferowych zostały wydłużone (dla podatników posiadających rok podatkowy równy kalendarzowemu o trzy miesiące). Zatem podatnicy, dla których rok podatkowy zakończył się przykładowo 31 grudnia 2020 r., docelowo mieli możliwość złożenia formularza TPR do 31 grudnia 2021 r. Dzięki temu podatnicy zyskali dodatkowy czas na uzupełnienie wszystkich wymaganych informacji i przeprowadzenie odpowiednich analiz.

Wraz z zakończeniem obowiązywania tzw. ustawy covidowej powstała luka w zakresie przedłużanych terminów. Za 2021 r. nie istnieją już przedłużenia związane z pandemią COVID-19 oraz nie obowiązują jeszcze przepisy przedłużające termin wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. W efekcie, za 2021 r. termin przygotowania dokumentacji cen transferowych i złożenia informacji TPR upływałby dziewięć miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Zgodnie z oczekiwaniami podatników, termin na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o cenach transferowych zostanie najprawdopodobniej przedłużony. W dniu 4 kwietnia, do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw. W ramach projektu wskazywane jest między innymi właśnie wprowadzenie przedłużenia: 

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce dla podatników, których rok podatkowy zakończył się z dniem 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie formularza TPR nie upłynie z końcem września 2022 r., tylko z końcem grudnia 2022 r. – oznacza to, że dziewięciomiesięczny termin, podobnie jak w poprzednim roku, zostanie wydłużony o 3 miesiące.

Mając jednak na uwadze szeroki zakres informacji i danych przedstawianych w formularzach TPR, warto rozważyć podjęcie działań w celu wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych jak najwcześniej.

Zapraszamy do kontaktu celem weryfikacja i dopełnienia obowiązków związanych z cenami transferowymi.

 • Karolina Stępień

  Karolina Stępień

  autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Blog articles
 • Patrycja Misiak

  Patrycja Misiak

  autor, Starszy konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Blog articles