Karolina Stępień

Karolina Stępień: autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, KPMG w Polsce

Karolina dołączyła do KPMG w 2017 r. Obecnie jest managerem w Zespole Cen Transferowych. Karolina koordynuje i uczestniczy w licznych projektach z zakresu cen transferowych obejmujących w szczególności: sporządzanie oraz weryfikację dokumentacji cen transferowych, przygotowywanie analiz porównawczych i analiz zgodności oraz wsparcie w zakresie wypełnienia obowiązków sprawozdawczych. Karolina uczestniczyła w procesach dotyczących zawierania uprzednich porozumień cenowych z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej oraz w postępowaniach podatkowych, kontrolach podatkowych i kontrolach celno–skarbowych przed organami podatkowymi, jak również uczestniczyła w projektach dotyczących oceny i implementacji polityk cen transferowych, stosowanych w ramach grup podmiotów powiązanych, w projektach dotyczących oceny skutków restrukturyzacji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także ustalenia rynkowego poziomu wynagrodzenia w ramach takich transakcji.