Klanten eisen steeds meer en hun eisen worden steeds dynamischer. Dit is een uitdaging omdat organisaties meer klantgericht moeten worden en tegelijkertijd flexibel moeten blijven om in te spelen op veranderende bedrijfsomstandigheden en kostenefficiëntie.

Organisaties hebben nu vaak een lappendeken van, verouderde, ERP- en CRM-systemen, veroorzaakt door bijvoorbeeld overnames of fusies. Dit belemmert hun bedrijfsvoering, flexibiliteit en groei. Veel bedrijven verwachten daarom de komende jaren serieus te zullen investeren in ERP & CRM om bestand te zijn tegen de voortdurend veranderende bedrijfsomstandigheden.

Hierdoor is bij organisaties een groeiende behoefte ontstaan om het potentieel van Microsoft-technologieën zoals D365, AI, Power Platforms, Azure Cloud en Azure Data Services (Data Lake, Power BI, Azure Machine Learning) volledig te benutten.

Een optimaal functionerend Enterprise Resource Planning systeem (ERP) en Customer Relationship Management oplossing (CRM) vormen een belangrijke basis om groei middels D365 mogelijk te maken. 

Microsoft-technologie inzetten voor een intelligente organisatie

Wij zien de behoefte aan een Microsoft-platform, dat een intelligente onderneming en operationele uitmuntendheid mogelijk maakt door:

  • De klantgerichtheid te verbeteren en technologie te gebruiken om klanten te winnen, te bedienen en te behouden;
  • Operationele uitmuntendheid en de flexibiliteit van het bedrijf en de IT te vergroten;
  •  Internationale uitbreiding te ondersteunen en te werken naar één ERP/CRM-standaard;
  • Legacy (end of life) ERP- en CRM-systemen te migreren en/of te consolideren;
  • Te reageren op risico's en te voldoen aan regelgeving;
  • Over te stappen van on-prem naar de Azure Cloud;
  • Het ERP-landschap te verbeteren voor wat betreft kostenefficiëntie en nieuwe technologische innovatiemogelijkheden mogelijk te maken;
  • Te zorgen voor realtime en betrouwbare inzichten in data om een datagedreven mentaliteit mogelijk te maken;
  • Nieuwe bedrijfsmodellen te ondersteunen met nieuwe producten en diensten.

Een solide Microsoft Platform in de Azure Cloud is de basis waarop je jouw organisatie kunt transformeren en een meer digitale, op inzicht gebaseerde, manier van werken kunt realiseren, ondersteund door (sterk) gestandaardiseerde processen en een moderne ERP/CRM, ondersteund door het Power Platform en data & analytics.

De Microsoft Cloud biedt dit uitgebreide aanbod van verbonden, toonaangevende oplossingen om digitale transformatie te stimuleren. De Microsoft Cloud vormt de kern van KPMG's Connected, Powered & Trusted portfolio. Het antwoord van KPMG op digitale transformeren van je organisatie.

Uitgelicht

Rechtstreekse toegang tot Microsoft deskundigen van KPMG

Wij helpen je met het implementeren van Microsoft-technologie waarbij bedrijfsvraagstukken, technologie en de menselijke factor goed samenwerken. Ons multidisciplinaire team van specialisten heeft tientallen jaren ervaring met ERP- & CRM- processen, kennis van de sector en inzicht in de nieuwste applicaties van onder andere Microsoft Dynamics, Power Platform en Azure Data Services.

Daarnaast geven wij onafhankelijk advies over de selectie van de juiste pakketten en modules, begeleiding bij strategische vraagstukken en ondersteuning bij het optimaliseren en herinrichten van IT-systemen, datagedreven beslissingen en transformatie naar de cloud.

Ons MCI-team (Microsoft Consulting & Innovation) kan je helpen bij het versnellen van jouw digitale transformatie met behulp van Microsoft-technologie via de volgende diensten: 

Erkenning en Prijzen

microsoft solutions-badge

Contact