Alle organisaties die een digitale transformatie willen doorvoeren, investeren fors in automatisering en applicaties. Daarom is de ouderwetse manier van applicaties ontwikkelen vaak niet meer voldoende en responsief genoeg. Organisaties hebben applicaties en automatisering nodig voor een veelheid aan processen, niet alleen de algemene. Dat maakt de ‘low-code/no-code-technologie’ van Microsoft in het Power Platform dan ook zeer innovatief. 

Doordat het nu mogelijk is toepassingen en automatiseringsstromen te ontwikkelen zonder dat deze volledig gecodeerd moeten worden, kunnen organisaties in een zeer korte tijd en voor allerlei doeleinden betrouwbare applicaties ontwikkelen en leveren; van organisatiebrede applicaties tot applicaties die het proces van een enkele medewerker ondersteunen. Deze nieuwe manier van werken heeft in veel organisaties zelfs een nieuwe persona geïntroduceerd: de 'Citizen developer'. Het ontwikkelen van applicaties is een taak geworden waarmee niet-IT medewerkers kunnen experimenteren en waardoor de focus van IT dus meer kan verschuiven naar apps op bedrijfsniveau of naar co-ontwikkelingsprojecten met andere bedrijfsteams. 

Kortom, het Microsoft Power Platform, met de krachtige workflow-engine en stevige configuratiemogelijkheden, kan jouw bedrijfsprocessen activeren en automatiseren zodat jouw line-of-business-oplossingen werken zoals je bedrijf werkt. Daarom heeft het KPMG Power Platform team alle vereiste capaciteiten en kennis ontwikkeld om je te ondersteunen bij het optimaal benutten van deze technologie. 

Het Microsoft Power Platform activeren

Het KPMG Power Platform-team kan je ondersteunen tijdens alle fasen van het Microsoft Power Platform project: voor, tijdens en na de implementatie. Dit team streeft ernaar jouw paraatheid en reactievermogen te verbeteren met betrekking tot de uitdagingen van een Microsoft Power Platform-implementatie, door middel van een consistente, kosteneffectieve dienstverlening. Deze dienstverlening is gebaseerd op het uitgebreide wereldwijde netwerk van KPMG en wordt geleid door onze lokale experts, die snel en effectief kunnen reageren.

Ons KPMG Microsoft Power Platform-team kan je helpen met: 

Implementatie van het Microsoft Power Platform

KPMG biedt ondersteuning tijdens de volledige implementatie van het Microsoft Power Platform en helpt het Microsoft Power Platform bedrijfsbreed te implementeren en te integreren met andere producten, technologieën en legacysystemen of systemen van derden.   

Evaluatie van eisen en processen

Het doel van de evaluatie van eisen en processen is het identificeren en/of beoordelen van de ‘high-level’ eisen en geselecteerde bedrijfsprocessen die binnen de scope van de implementatie van een no-code en low-code pakket zouden moeten vallen.

Fit-gap & oplossing blauwdruk

Het doel van de fit-gap & oplossing blauwdruk is het valideren en begrijpen van de mate van de fit van het Microsoft Power Platform met bepaalde bedrijfs- en IT-eisen, het identificeren van de belangrijkste aanpassingen die nodig zijn om aan die eisen te voldoen, en het bieden van inzicht in wijze waarop het Microsoft Power Platform zal werken in de specifieke bedrijfsomgeving.

Beoordelen van de scope van het Power Platform

Wij analyseren jouw functionele eisen, de fit-gap en de bevindingen van de ‘proof of concept’ en, op basis van de uitkomst, bevelen een aanpak aan voor de scope van de implementatie, de planning, de  kosten en het toewijzen van middelen.

Beoordelen van ontwerp en aanpassing van het Power Platform

Dit vormt een belangrijk onderdeel van een gedegen en bewezen aanpak voor de implementatie van het Microsoft Power Platform. De voordelen van het beoordelen van het ontwerp en de aanpassing, zijn een verbeterde integratie tussen jouw oplossing en de bestaande systemen, een verbeterde aanpassing om te kunnen voldoen aan huidige en toekomstige behoeften, en het bereiken van optimale resultaten door jouw oplossing.

Gezondheidscheck van het Microsoft Power Platform

Dit is een proactieve dienstverlening die gericht is op het leveren van prescriptieve probleemidentificatie en suggesties voor oplossingen voor geselecteerde componenten van uw Microsoft Power Platform implementatie. De gezondheidscheck is ontworpen om potentiële prestatie- en applicatie-configuratie-risico's aan het licht te brengen en aanbevelingen te doen om de geïdentificeerde problemen aan te pakken.

Power Platform governance

De belangrijkste doelstelling hierbij is de basisbeginselen voor de governance van het Microsoft Power Platform in het hele bedrijf vast te stellen en tegelijkertijd communities in staat te stellen hun processen en werkwijzen te verbeteren.

De volgende stappen bepalen met Power Platform-inspiratiesessies

Als je geïnteresseerd bent in het Power Platform, maar nog worstelt met de juiste aanpak, staan wij klaar om te helpen. Tijdens onze op maat gemaakte Power Platform inspiratiesessies, informeren wij je over de laatste trends en ontwikkelingen met betrekking tot het Microsoft Power Platform. Neem rechtstreeks contact op met Alexander Noorderloos om een Power Platform inspiratiesessie aan te vragen.

Contact