In de huidige markt wordt ‘Cloud’ een steeds groter gemeengoed. Organisaties evalueren eigen applicatielandschappen om te bepalen of deze nog steeds aansluiten bij de digitale en strategische doelstellingen van de organisatie, en in welke mate Cloud daar een rol in kan en moet spelen. Vaak resulteert dit in de conclusie dat optimalisatie mogelijk is en dat transformatie projecten opgestart dienen te worden.

Transformatieprojecten, met als doel om businessapplicaties (zoals ERP, CRM, apps of andere oplossingen) te implementeren, zijn er in vele soorten en maten. Dit soort projecten kunnen recht toe recht aan zijn, maar kunnen net zo goed een hoge mate van complexiteit met zich meebrengen. En zelf de eerste categorie kan uitdagingen veroorzaken.

Een efficiënte en pragmatische transformatie-aanpak
Ons team kan hierbij helpen en heeft de diepgaande kennis en ervaring om jouw organisatie te kunnen ondersteunen het transformatieproject succesvol door te voeren. Vanaf het moment dat een businessapplicatie-strategie en ‘roadmap’ wordt opgesteld, tot en met het moment dat het implementatieproject is afgerond.

Ons team kan op verschillende manieren ondersteunen. Grofweg kan dit in de volgende drie onderwerpen opgedeeld worden:

  • Ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een Business Applicatie-strategie, waarin u bijvoorbeeld vastlegt waarom een transformatieproject opgestart dient te worden, en met welk doel. Ook bij het opstellen en uitvoeren van een Business Applicatie-roadmap, welke onder meer invulling geeft aan de activiteiten die voorafgaand aan een implementatie uitgevoerd moeten worden, kunnen wij ondersteunen.
  • Het kan best zijn dat uw organisatie in beperkte mate projecten uitvoert. Dit vraagt een andere manier van werken, die vaak anders is dan de dagelijkse operatie. Gedurende het transformatieproject kunnen wij u ondersteunen door rollen in te vullen of u hierin te begeleiden. Van programma-/projectmanagement tot aan werkstroommanagement binnen het project (bijvoorbeeld testen, datamigratie en kwaliteit).

Mocht u goede grip op uw transformatieproject willen houden en twijfelt u er aan of dit met de opzet van uw huidige project mogelijk is, dan zou extra aandacht aan het beoordelen van kwaliteit gegeven kunnen worden. Aandachtsgebieden komen eerder naar voren, waardoor bijsturing ook eerder mogelijk is. Onze ervaren experts kunnen u hierbij ondersteunen.

Contact