Succesvolle ondernemingen maken gebruik van Enterprise Performance Management (EPM) als middel om hun commerciële en strategische doelen te realiseren. Maar wat is EPM eigenlijk?

EPM draait om het verbeteren van de bedrijfsvoering en de daartoe benodigde informatievoorziening ten behoeve van de interne sturing en de externe verantwoording. Dit wordt gedaan door de organisatie strategie te vertalen naar een planning, hierop te rapporteren en bij te sturen waar nodig. Daarmee is EPM dus een breed begrip waarvan de belangrijkste pijlers hieronder zullen worden toegelicht.

Integrated Business & Financial Planning / Budgeting, Planning & (rolling) Forecasting draait om de manier waarop een organisatie in staat is om de strategie te vertalen naar een (financiële en operationele) planning. Bij integrated business planning wordt minder in silo’s gewerkt en gebruik gemaakt van de inzichten en kennis binnen de organisatie om tot een optimale planning te komen. Zo kunt u de processen binnen uw organisatie efficiënt en effectief op elkaar afstemmen en uw strategie realiseren. Onze professionals binnen EPM kunnen u ondersteunen bij de vormgeving van dit proces en zijn zeer bekend met de mogelijkheden om dit te ondersteunen door middel van technologie.

Om grip te houden op datgene wat in uw organisatie is gepland faciliteert Consolidatie, Rapportage & Disclosure Management in de inzichten die benodigd zijn om goed (bij) te kunnen sturen. 

Dimensional Cost & Profitability Management helpt u om inzicht te krijgen in de kostprijs en opbrengsten per product. Door de causale verbanden tussen de resources en producten in uw organisatie bloot te leggen wordt de kostprijs inzichtelijk gemaakt. Dit helpt uw organisatie om inzichtelijk te maken hoe effectief en efficiënt er binnen uw organisatie gewerkt wordt en wat winstgevende en verlieslatende producten zijn. Door hier dieper op in te zoomen kunt u de onderliggende oorzaken adresseren en verbeteren! Onze professionals kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een kostprijsmodel en zijn bekend met meerdere vormen van tooling.

Hierboven zijn drie belangrijke pijlers binnen EPM benoemd. In het verlengde hiervan kunnen wij u ondersteunen bij vraagstukken rondom working capital & cash management, strategy mapping, standard charts of accounts en digital accounting manuals. Om EPM binnen uw organisatie de plek te geven die het verdient ondersteunen we organisaties met end-to-end implementaties van EPM systemen waarin alle hierboven genoemde aspecten aan bod komen.

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)