Bob Adams

Director - Entreprise Performance Management

KPMG Nederland

Bob is ruim 10 jaar werkzaam geweest in de Audit praktijk van KPMG en na zijn accountantsopleiding overgestapt naar de adviespraktijk van KPMG.

Voor KPMG is Bob verantwoordelijk voor Financieel Management in de (semi) Publieke Sector. Naast zijn financiële expertise is Bob subject matter expert in Cost- en Performance Management en is hij vele jaren actief geweest in onze internationale CoE’s hiervoor .

Bob heeft veel ervaring met de genoemde financiële gebieden in de context van Ministeries en (uitvoerings)organisaties zowel afzonderlijk in de besturing (P&C) en financieel beheer als in de onderlinge samenwerking. Vanuit zijn cost- en performance management expertise specifiek ook rondom prestaties, financiering, kostprijsmodellen etc. in de (al dan niet gereguleerde) afspraken tussen Ministerie, uitvoeringsorganisatie en de burger/bedrijfsleven. Bob heeft daarin vele opdrachten uitgevoerd voor onder andere de energiesector (inclusief ACM), vervoer (inclusief ACM), veiligheid en justitie, zorg en onderwijs.

Naast zijn werk in projecten doet Bob onder andere de volgende activiteiten:

  • Diverse artikelen op het gebied van Performance Management en Cost Management
  • Diverse lezingen en presentaties op het gebied van Besturing, Performance Management en Cost Management (o.a. Elsevier congres voor ZBO’s en agentschappen over horizontale- en verticale verantwoording, voor de Rijksbrede Benchmarkgroep over kostprijssystemen integreren in de besturing (circa 20 ZBO’s/agentschappen) en voor ziekenhuizen over beyond DBC’s en marktwerking)
  • Dagvoorzitter o.a. bij Congres Business Performance Management
  • Verschillende trainingen ontwikkeld en gegeven