De rol van de IT functie verandert in rap tempo. Disruptieve ontwikkelingen op het gebied van Cloud, (Software) As a ServiceRobotisering, DevOps en Agile-werken vereisen een ‘andere aanpak’. Dit heeft ook een effect op de vorm van Sourcing van ICT producten & diensten en overige bedrijfsprocessen. Hoe blijft de IT functie enderzijds klantgericht en flexibel, maar ook nog concurrerend?

Sourcing betreft de wijze waarop organisaties keuzes maken over hoe wordt samengewerkt met marktpartijen, ketenpartners en samenwerkingsverbanden. Welke activiteiten voert de organisatie zelf uit, welke capabilities horen daar dan bij, en welke diensten worden aan de markt onttrokken? Hoe werk je als organisatie effectief samen in een ecosysteem van leveranciers, op bepaalde domeinen in samengestelde teams? Hoe borg je in zo’n situatie service integratie en end-to-end ketens?

Het Digital Sourcing team ondersteunt bij het vaststellen of herijken van de IT Sourcing Strategie, het begeleiden van (Agile) selectietrajecten, contractering en begeleiding van de transitie- en transformatieprojecten. Daar hoort ook het opstellen van een solide business case bij die zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten weergeeft. Om vast te stellen of de gehele business case waar gemaakt en of alle waarde uit het contract gehaald wordt, voeren wij regelmatig contract value checks en IT Benchmark onderzoeken uit. De implementatie en de besturing is cruciaal voor succes en duurzaamheid van de oplossing: daarom ondersteunen wij bij de inrichting van next generation operating modellen voor ICT – en de IV functies.

Vijf Digital Sourcing pilaren

Door onze marktkennis en inzichten in de laatste ontwikkelingen zijn wij in staat om de juiste en toekomstvaste Sourcing oplossingen te bieden. Voor ons is outsourcing al jaren geleden geëvolueerd naar Sourcing: de juiste activiteiten op de beste plaats, belegd en bestuurd door een effectieve interne organisatie, dicht tegen de operationele business. Waar wij uw organisatie mee kunnen helpen.

1) Digitale Sourcing Strategie

Wij helpen onze klanten bij het bepalen van een passende Sourcing Strategie en het samenstellen van een passend ecosysteem van partners. Hierbij staat het selecteren van de juiste systemen, platformen en partners centraal. Een Sourcing strategie geeft antwoord op “Hoe” een organisatie op effectieve en efficiënte wijze invulling geeft aan een bedrijfsdomein zoals IT, HR of Financiën door een bewuste – en afgewogen – keuze te maken welke activiteiten zelfstandig uit te voeren (“zelf doen”), welke activiteiten uit te besteden aan marktpartijen (“inkopen”) en/of andersoortige samenwerkingsverbanden (“samenwerken”). Dit alles rekening houdend met de door de organisatie opgestelde doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten.

Daarnaast assisteren wij uw organisatie bij het formuleren van requirementents, Sourcing scenario analyses, leveranciersmodellen, business cases, risico’s & consequenties voor de organisatie en implementatie roadmaps.

2) Governance van Digitale Ecosystemen

Het definiëren van governance modellen voor digitale ecosystemen, zodat onze klanten succesvol kunnen opereren in een multi-vendor, platform & partner ecosysteem. Dit houdt het definiëren van relevante archetypes in, het identificeren van verschillende rollen, het beschrijven van de manier van werken tussen cliënt en vendors/partners (Agile, DevOps, geïntegreerde teams) en het creëren van modellen voor toekomstbestendig performance management.

3) Digitale Selectie en Contractering

KPMG biedt organisaties ondersteuning bij een variëteit aan selectie- en contract ondersteunende diensten op gebied van onder andere Managed Services, pakket-, platform- en SaaS-selecties en transformatie diensten. Vanuit onze jarenlange ervaring ondersteunen wij bij het opstellen van leverancier selectiestrategieën, het identificeren van requirements en opstellen van bestekdocumenten, faciliteren van marktconsultaties en Proof of Concept sessies, onderhandeling en contractering. Op basis van de behoefte zijn wij in staat de selectie en contractering op de meest passende wijze vorm te geven: Functioneel, VestedBVP, Agile of SAFE. Vanuit onze Good Industry Practices brengen wij templates en marktervaringen in om het proces te versnellen. KPMG is in staat het volledige proces te faciliteren of vanuit een externe kwaliteitsfunctie met gerichte reviews te ondersteunen.

4) Transitie en Digitale Transformatie

Vanuit onze ervaring en expertise ondersteunen wij bij de begeleiding van Managed Services, pakket-, platform- en SaaS implementaties/migraties. Daarnaast begeleiden wij digitale transformaties om de IT functie toekomstvast te maken. Net zoals bij digitale Selectie en Contractering ondersteuning is KPMG in staat het volledige proces te faciliteren of vanuit een externe kwaliteitsfunctie met gerichte reviews te ondersteunen.

5) Optimalisatie

Het maximale halen uit het geïmplementeerd digitaal ecosysteem én daarmee de relatie met de partners én leveranciers. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. KPMG ondersteunt bij:

  • Partner relatie check. Verhoog de waarde in sourcing relaties. Breng contractuele afspraken, verwachtingen, perceptie in langdurige Sourcing overeenkomsten in kaart, maak deze bespreekbaar en optimaliseer de relatie tussen contractuele partijen.
  • Contract Assessment. Maak inzichtelijk of het contract marktconform en toekomstvast is opgezet. Vanuit onze good industry practices vergelijken wij de opzet van het bestaande contract en geven gericht advies ter verbetering van bijvoorbeeld Dienstopzet, SLA’s, procedures, etc.
  • Benchmarking. Beoordeel het contract op  marktconformiteit. In een benchmark onderzoek vergelijken wij de financiële en/of kwalitatieve opzet van de diensten ten opzichte van de markt. Op basis van deze uitkomsten geven wij gericht advies ter verbetering van de afspraken.
  • Governance. Advies op opzet, omvang en benodigde profielen. Wij analyseren de opzet van de huidige organisatie en geven gericht advies op benodigde opzet, omvang en benodigde profielen in relatie tot de Sourcing relatie(s).

Ontdek hoe KPMG u en uw bedrijf kan helpen

Offerteaanvraag (RFP)