• Olaf van Arkel, Associate Director |
2 min read

Echter, het is geen wondermiddel. Het potentieel van verbeteracties kan bepaald worden en procesmining maakt duidelijk hoe de procesgang en de output van de bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden. De uitdaging is om het nieuwe goud te vinden.

Ongeacht de volwassenheid van het proces, de mate van standaardisatie en de beschikbaarheid van metadata waarop KPI’s bepaald worden, kan het verbeterpotentieel vastgesteld worden.

Hieronder volgt een viertal factoren die in combinatie bepalend zijn voor het vaststellen van het maximale verbeterpotentieel in een bedrijfsproces:

1      Adequate data- en procesvalidatie met processpecialisten
Omdat procesmining vaak gebruikmaakt van een nieuwe databron, is het belangrijk om met de kennis van de specialisten de data en het proces vast te stellen. Ook kunnen met hen de proceskarakteristieken en -dynamieken doorgenomen worden. Hun betrokkenheid is ook belangrijk om hypotheses en voorbeelden adequaat te kunnen toetsen.

2      Het doorgronden van de context
Alle inzichten zijn meestal goed te verklaren vanuit de dagelijkse realiteit, waardoor de waarde slechts beperkt zichtbaar wordt. Juist door de functie van het proces in de context te plaatsen, wordt de waarde die geleverd wordt zichtbaar.

3      Stellen van een verbeternorm
Zonder wrijving geen glans en zonder doel geen verbetering. Het vergelijken met een norm biedt verbeterperspectief. Dit kan per KPI gedaan worden, maar ook door bepaalde processtromen met elkaar te vergelijken als interne benchmark of door de procesprestaties te vergelijken met andere organisaties.

Scherp oog aan de hand van performance dimensies
Evenals in Lean Six Sigma-projecten komen de resultaten niet vanzelf. Het vraagt om een scherpe afbakening van het onderzoeksgebied en een definitie van waarde voor de organisatie. Juist een breed bedrijfskundig perspectief gecombineerd met een militaristische precisie is nodig om de waarde uit procesmining te halen.

Infographic figuur prestaties

Deze blog is onderdeel van een blogreeks over het gebruik van en de ervaring met procesmining als toepassing van intelligence automation in het werkveld van operational excellence.

Infographic figuur Kennismaking