Olaf van Arkel

Olaf van Arkel: Senior Manager, Gespecialiseerd in Lean

Olaf leeft voor verandering en verbetering en is daarom ook Master Black belt in Lean6Sigma.