Struktūra

Struktūra

KPMG International ir Šveices kooperatīvs. Tas nodarbojas ar globālā neatkarīgo dalībfirmu tīkla koordinēšanu.

KPMG International ir Šveices kooperatīvs. Tas nodarbojas ...

KPMG struktūra ir veidota, lai veicinātu konsekventu pakalpojumu kvalitāti un atbilstību vienotām vērtībām, lai arī kur pasaulē dalībsabiedrības strādātu.

Pakalpojumus klientiem sniedz KPMG dalībfirmas vai citas neatkarīgas firmas, kuras dalībfirmas ir licencējušas lietot KPMG nosaukumu. Katra KPMG dalībfirma ir atsevišķa juridiska firma. KPMG International nesniedz pakalpojumus klientiem.

Dalībfirmas atrodas 145 valstīs. Kopā tajās strādā vairāk nekā 236 000 darbinieku.

Mūsu dalībfirmas darbojas saskaņā ar vienotu KPMG vērtību kopumu. Obligāts nosacījums visām dalībfirmām ir ievērot kvalitātes standartus, kas nosaka, kā jāveic darbība un kā jāsniedz pakalpojumi klientiem. Šos standartus ir jāievēro arī citām firmām, kuras dalībfirmas ir licencējušas izmantot KPMG nosaukumu.

Katra dalībfirma pati uzņemas atbildību par tās pārvaldību un darba kvalitāti. Dalībfirmu partneri un profesionāļi ir apņēmušies rīkoties godprātīgi jebkuros apstākļos.

Ja nav norādīts citādi, šajā vietnē vārdi “dalībfirma” vai “dalībfirmas” apzīmē KPMG International dalībfirmas, citas firmas, kuras tās ir licencējušas izmantot KPMG nosaukumu, kā arī firmas, kas atrodas to kontrolē.

Sazinieties ar mums