Mūsu vērtības

Mūsu vērtības

Mūsu vērtības veido vienotu identitāti visām vairāk nekā 155 valstīs strādājošajām KPMG dalībfirmām.

Šās vērtības nosaka, kas mēs esam un kā mēs strādājam.

Values

Mūsu vērtības nosaka mūsu uzvedību ikdienā un stāsta par to, kā mēs rīkojamies, kā mēs pieņemam lēmumus un kā mēs sadarbojamies viens ar otru, klientiem, revidētajiem uzņēmumiem un citām ieinteresētajām pusēm. Mūsu vērtības ir:

Integrity: Rīkoties pareizi.

Excellence: Nepārtraukti mācīties un pilnveidoties.

Courage: Domāt un rīkoties drosmīgi.

Together: Cienīt vienam otru un kļūt stiprākiem mūsu atšķirību dēļ.

For Better: Darīt to, kas ir svarīgs.

Sazinieties ar mums