Pārskats

Pārskats

KPMG sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus.

KPMG sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus.

Kontaktinformācija

Revīzijas nodaļa

Biznesa konsultāciju nodaļa

Nodokļu konsultāciju nodaļa

Mārketings / PR / Mediji

Personāldaļa

 

Ja neatradi šeit kontaktinformāciju, ko meklē, sazinies ar mūsu biroju:

kpmg@kpmg.lv vai zvani +371 67 03 80 00

Par KPMG

KPMG Latvijā

Kopš dibināšanas 1994. gadā Latvijas dalībfirma ir izaugusi par vienu no lielākajiem profesionālo pakalpojumu uzņēmumiem Latvijā. Turpinot izaugsmi, 2020. gadā KPMG dalībfirmas Latvijā un Lietuvā pievienojās KPMG Zviedrijā. Apvienotajā KPMG praksē Zviedrijā, Latvijā un Lietuvā strādā vairāk nekā 2000 darbinieki, kas klientiem piedāvā:

  • iespēju sadarboties ar plašāku speciālistu grupu, kurai ir padziļinātas zināšanas par nozari un pakalpojumiem;
  • paplašinātu produktu un pakalpojumu klāstu, kas ļauj KPMG izpildīt klientu prasības;
  • konsekventus apkalpošanas un pieejas standartus visā reģionā;
  • koordinētu atbalstu ārvalstu investoriem, kas uzsāk uzņēmējdarbību Baltijas un Ziemeļvalstu tirgos, kā arī esošajiem klientiem, kuri veic komercdarbību Baltijas valstīs un KPMG Ziemeļvalstu reģionā, kurā ietilpst Dānija, Igaunija, Somiju, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija un Zviedrija.

KPMG pasaulē

KPMG ir globāls neatkarīgu dalībfirmu tīkls, kas piedāvā revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus, ciešā sadarbībā ar klientiem palīdzot tiem mazināt riskus un izmantot iespējas.

Dalībfirmu klienti ir korporācijas, valdības un valsts sektora iestādes un bezpeļņas organizācijas. Tās sagaida un saņem no KPMG nemainīgi augstas kvalitātes pakalpojumus, kuri ir balstīti uz profesionālām spējām, zināšanām par nozarēm un vietējo likumdošanu.

KPMG dalībfirmas darbojas 143 valstīs. Kopā tajās strādā vairāk nekā 265 000 darbinieku.

KPMG galvenais mērķis ir saglabāt un paaugstināt šo profesionāļu kvalifikācijas. Neatkarīgi no tā, kurā valstī mēs strādājam, mēs cenšamies būt par darba devēju, kuram tiek dota priekšroka.

Mēs sniedzam ieguldījumu kapitāla tirgu efektīvā funkcionēšanā. Mēs atbalstam reformas, kuru mērķis ir stiprināt tirgu uzticamību un sociālo atbildību. Mēs uzskatām, ka līdzīga veida reformām ir jānotiek arī profesionālo pakalpojumu jomā.