Mēs uzskatām, ka uzņēmumiem ir nozīmīga loma visos ilgtspējas aspektos – ekonomiskajos, vides un sabiedrības.  Mēs mudinām mūsu komandu, izmantojot savas prasmes, pieredzi un zināšanas, vadīt un piedalīties dažādās iniciatīvās, kas palīdz risināt nozīmīgus sociālos un vides jautājumus.

KPMG Latvijā būtiskākie ESG virzieni: cilvēki, labklājība, planēta un pārvaldība.

Cilvēki

Mēs rūpējamies, lai mūsu svarīgākais aktīvs, mūsu darbinieki, justos labi gan fiziski, gan mentāli. Mēs arī mudinām savus  kolēģus uzņemties iniciatīvu problēmu risināšanā sociālajos un vides jautājumos. KPMG politika paredz, ka visiem darbiniekiem ir iespēja izmantot trīs apmaksātas dienas gadā sabiedriskā darba veikšanai.

Labklājība

Mums ir svarīgi dalīties savās zināšanās un tādā veidā sniegt ieguldījumu sabiedrībā. Mūsu kolēģi pasniedz lekcijas vairākās Latvijas augstskolās, kā arī vada seminārus un apmācības biznesa organizācijām.

Planēta

KPMG Global ir apņēmies līdz 2030. gadam kļūt par klimatneitrālu uzņēmumu grupu (Net Zero carbon). Mēs strādājam ar saviem klientiem, piegādātājiem un kolēģiem, lai veicinātu reālas un ilgtspējīgas vides izmaiņas. Piemēram – izvēlamies piegādātājus, kuru darbība un piegādes ķēdes rada iespējami mazākas emisijas, un esam atteikušies no vienreizlietojamo plastmasas trauku izmantošanas.

Pārvaldība

Mēs rīkojamies likumīgi, ētiski un sabiedrības interesēs. Mēs strādājam pret korupciju visās tās formās. KPMG Latvijā ir aktīvs biedrs  - Ārvalstu investoru padomē Latvijā (FICIL) un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtā (BICG).

Mūsu stratēģija darbībā