Globālais uzvedības kodekss

Globālais uzvedības kodekss

Mūsu rīcības kodeksā ir noteikts, ka no visiem KPMG darbiniekiem tiek sagaidīta ētiska rīcība, kuras pamatā ir KPMG vērtības.

No visiem KPMG darbiniekiem tiek sagaidīta ētiska rīcība, kuras pamatā ir KPMG vērtības.

KPMG Globālais uzvedības kodekss iezīmē ētiskas rīcības standartus, kurus KPMG visā pasaulē pieprasa saviem darbiniekiem ievērot. Globālais kodekss ir piemērojams visiem KPMG partneriem un darbiniekiem neatkarīgi no to amata pakāpes, un tas kalpo par norādi tam, ka rīkoties, strādājot KPMG. Tajā ir aprakstīti pamata ētikas principi un norādīts, kādi resursi ir pieejami partneriem un darbiniekiem, kas palīdzētu saprast un ievērot šos principus.

Globālais kodekss, kas sākotnēji tika publicēts 2005. gadā, tika atjaunināts 2012. gadā, lai atspoguļotu izmaiņas likumos, noteikumos un profesionālajos ētikas standartos, kā arī faktu, ka mēs ar īpašu apņēmību strādājam sabiedrības labā un sniedzam augstas kvalitātes pakalpojumus. Tas atspoguļo arī to, kā mēs iedzīvinām mūsu stratēģijas atribūtus - eksperta zināšanas, globāls domāšanas veids, uz nākotni vērsta rīcība, vērtības radīšana un dedzīga attieksme, lai sniegtu klientiem savas zināšanas un izpratni skaidrā un perspektīvā veidā - un to visu mēs saucam par KPMG atšķirību.

Sazinieties ar mums