Atliekant veiklos patikrinimą daugiausia dėmesio skiriame sąnaudoms ir kapitalo išlaidoms bei analizuojame įsigyjamos / parduodamos bendrovės istorinius ir esamus veiklos rezultatus (procesus). Svarbiausia užduotis – nustatyti ir kiekybiškai įvertinti galimą veiklos plėtrą bei apskaičiuoti potencialas sinergijas iš sandorio. Teikdami rekomendacijas siekiame pašalinti kliūtis veiklai, optimizuoti esamus gamybos pajėgumus ir įvertinti galimą gamybos kapitalo išlaidų poreikį.

Veiklos patikrinimo paslaugos apima:

  • Į prognozę įtrauktų veiklos sąnaudų ir sąnaudų mažinimo programų analizę;
  • Įsigyjamos / parduodamos bendrovės veiklos pajėgumų įvertinimą;
  • Veiklos rezultatų palyginimą su sektoriaus standartais;
  • Galimų stipriųjų pusių bei kliūčių nustatymą ir įvertinimą;
  • Veiklos sąnaudų ir kapitalo išlaidų modeliavimą pagal skirtingus scenarijus. 

Minėtas problemas padedame tinkamai išspręsti vertinant įsigyjamą / parduodamą bendrovę sandorio metu.