Išsami finansinė analizė (perkančioji pusė) 

Paslaugos apima tiriamąją verslo analizę įvertinant pagrindines problemas, su kuriomis susiduria bendrovė, ir veiksnius, būtinus siekiant išlaikyti pelną ir pinigų srautus, bei nustatant pagrindines finansines rizikas ir potencialias priežastis, dėl kurių sandoris gali neįvykti.

Mes siekiame nustatyti sandorio vertę analizuodami:

  • Faktines pajamas (vienkartiniai įvykiai ir tvarios pajamos);
  • Finansines prognozes;
  • Pinigų srautus;
  • Kapitalo išlaidas;
  • Apyvartinį kapitalą;
  • Informaciją apie vadovybę, sistemas ir kontroles;
  • Užimtumo klausimus;
  • Įsipareigojimus ir neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurie gali neigiamai paveikti finansinius rezultatus ar kitaip pakenkti objekto finansinei būklei įvykdžius sandorį.

Mūsų darbas gali būti susijęs su bendrovės akcijų ar jos turto (arba turto grupės), taip pat organizuotos įmonės dalies įsigijimu. Projektus vykdome glaudžiai bendradarbiaudami su savo klientais ir kitais investuotojo konsultantais, todėl galime visapusiškai suprasti investuotojų lūkesčius ir teikti aukštos kokybės galutinį produktą.

Išsami mokestinė analizė (perkančioji pusė)

Iš savo patirties žinome, kad nustatytos mokestinės rizikos gali daryti reikšmingą poveikį įsigyjamos bendrovės rinkos vertei ir gali būti esminis argumentas derantis dėl kainos. Išsami mokestinė analizė atliekama siekiant išanalizuoti įsigyjamos bendrovės mokesčių taikymą atsižvelgiant į mokesčius reglamentuojančius teisės aktus Lietuvoje, administracinių teismų išleistus teisės aktus ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išleistas nuostatas. Mūsų paslaugos dėl išsamios mokestinės analizės apima įsigyjamos bendrovės mokesčių sureguliavimo ir socialinio draudimo įmokų analizę siekiant nustatyti mokestines rizikas bei sprendimų dėl mokesčių kontrolių, kurių praeityje ėmėsi atitinkamos institucijos, analizę.