Mes padedame finansuojantiems bankams ir kitoms įstaigoms atlikti skolininkų finansinių veiklos rezultatų įvertinimą šiuose finansavimo proceso etapuose:

 • Prieš teikiant finansavimą;
 • Kredito stebėjimo proceso metu;
 • Atliekant finansavimo restruktūrizavimą.

Mūsų paslaugos skolininkų patikrinimo srityje:

 • Būsimo skolininko finansinės būklės ir rezultatų bei pinigų srautų analizė prieš teikiant finansavimą;
 • Biudžeto sudarymo tikslumas remiantis istoriniais biudžetais bei skirtumais tarp biudžeto ir faktinių rezultatų;
 • Apyvartinio kapitalo poreikio ir sezoniškumo analizė;
 • Pinigų lygio prognozės ir pinigų poreikio finansavimo laikotarpiu analizė (įskaitant gebėjimą grąžinti finansavimą);
 • Skolininko finansinės būklės ir rezultatų bei pinigų srautų periodinė analizė finansavimo laikotarpiu;
 • Skolininko prognozių periodinė analizė (įskaitant pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas);
 • Skolininko padėties rinkoje įvertinimas;
 • Patikrinimas, ar laikomasi kredito sutartyse nustatytų skolos rodiklių;
 • Turto, kuris galėtų būti parduotas norint grąžinti finansavimą, identifikavimas;
 • Kitų reikšmingų įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų, kurie galėtų pabloginti finansinius rezultatus ar kitaip neigiamai paveikti skolininko finansinę būklę, identifikavimas;
 • Skolininko mokestinės padėties ir mokesčių optimizavimo scenarijų analizė;
 • Skolininko veiklos patikrinimas.