Gavę pardavėjo užklausą, ankstyvuoju verslo perleidimo proceso etapu galimiems pirkėjams parengiame pardavėjo patikrinimo ataskaitą apie parduodamą bendrovę, kuri apima verslo finansinių, komercinių ir mokesčių aspektų nepriklausomą analizę ir įvertinimą. 

Pardavėjo patikrinimo ataskaita yra patikima nepriklausoma ataskaita, tinkama tiek įmonių, tiek finansiniams pirkėjams, ir apimanti tipinius jiems rūpimus klausimus, įskaitant galimybes ir rizikas. Tokioje ataskaitoje dėmesys sutelkiamas į svarbiausius vertę didinančius dalykus. Atlikdami darbą parduodamos bendrovės vadovybei teikiame nuolatinį grįžtamąjį ryšį apie problemas, nustatytas pardavėjo patikrinimo proceso metu.

Svarbiausia pardavėjo patikrinimo nauda parduodančiajai pusei, be kitų dalykų, yra:

  • Visiška informacijos, kuri atskleidžiama galimiems investuotojams, kontrolė;
  • Galimybė derybų procese dalyvauti didesniam investuotojų skaičiui ir taip pagerinti parduodančiosios pusės derybinę poziciją;
  • Ankstyvas svarbiausių problemų nustatymas, leidžiantis parduodančiajai pusei pakoreguoti savo derybinę strategiją ir pašalinti nustatytą riziką;
  • Sutaupoma laiko ir išteklių – trumpesnis laikas, kai reikalingas parduodamos bendrovės finansų ir apskaitos personalo įsitraukimas; vienas patikrinimo procesas vietoje atskiro patikrinimo proceso kiekvienam investuotojui;
  • Sutaupoma laiko, todėl sandoris užbaigiamas greičiau.