Sandorių konsultacijų komandą sudaro KPMG specialistai, teikiantys profesionalias finansinio ir strateginio konsultavimo paslaugas klientams, kurie ketina vykdyti ar vykdo sandorius, apimančius verslo pardavimą, įsigijimą ar susijungimą, jų vertinimą ar finansinį pertvarkymą. Visi mūsų ekspertai turi reikiamą kompetenciją ir patirtį, kad galėtų pasiūlyti geriausiai klientų poreikius atitinkančias priemones, sprendimus ir paslaugas.

KPMG įmonių finansinio kapitalo konsultavimo paslaugos teikiamos siekiant padėti įmonėms padidinti kapitalą ir suderinti kapitalo struktūrą ir finansų strategiją su bendrais strateginiais tikslais ir veiksniais. Mūsų komanda padeda įmonėms priimti pagrįstus sprendimus dėl kapitalo investicijų, struktūrų bei susijungimų ir įsigijimų alternatyvų teikdama įgyvendinamas įžvalgas dėl prieinamų kapitalo šaltinių, augimo perspektyvų ir galimos ekonominės naudos. Mūsų konsultavimo paslaugos kapitalo ir skolų klausimais apima:

  • Konsultavimą dėl kapitalo struktūros: teikiamos nepriklausomos ir objektyvios konsultacijos klientams dėl kapitalo struktūros ir strategijų, būtinų norint pasiekti  bendrus verslo tikslus;
  • Konsultacijas dėl privataus paskirstymo: palengvinami kapitalo ir skolų privatūs paskirstymai, refinansavimai, kapitalo atkūrimai, dividendų operacijos ir finansavimas ypatingų situacijų atveju.

KPMG teikiamos nešališkos nuomonės dėl įmonių finansų ir konsultacijos valdybai suteikia klientams galimybę laiku gauti plataus spektro su sandoriais susijusias paslaugas. Teikdami paslaugas remiamės naujausiomis vertinimo bei finansų analizės technikomis, atsižvelgiame į naujausius pokyčius kapitalo rinkose, kad pateiktume naujausias tendencijas atitinkančią analizę. KPMG teikiamos įmonių finansų paslaugos yra nepriklausomos ir analitiškai pažangios, todėl mūsų specialistai gali įvertinti vertę ir padėtį rinkoje, o klientai gali priimti skubius ir pagrįstus sprendimus. 

KPMG įmonių susijungimų ir įsigijimų (M&A) skyrius padeda įmonėms ir privataus kapitalo investuotojams nustatyti ir įvykdyti sandorius. Patyrusi mūsų komanda padeda klientams nustatyti įsigijimo ar pardavimo tikslus, suranda pirkėjus ar pardavėjus ir padeda įmonės vadovybei vystant sandorio strategijas. Mes teikiame įgyvendinamas įžvalgas dėl sąlygų ir kainodaros, sandorių struktūrų, finansavimo skolintu ir nuosavu kapitalu, konsultacijas apskaitos, derybų ir kitais su siūlomu sandoriu susijusiais klausimais.

Padedame įmonėms vykdyti susijungimų ir įsigijimų sandorius siekiant greitai augti, plėstis geografiškai ar įsigyti naują technologiją ir pasinaudoti strateginiams pirkėjams prieinama nauda.

KPMG yra viena iš pirmaujančių pasaulio bendrovių, teikiančių sandorių konsultacijų paslaugas. 63-ose pasaulio šalyse KPMG sandorių konsultacijų skyriuose dirba apie 3 500 specialistų, teikiančių įvairias paslaugas, susijusias su tokiais kapitalo sandoriais kaip susijungimai, įsigijimai ir pradiniai vieši akcijų siūlymai (IPO).

KPMG turi tarptautinį tinklą, skirtingoms šalims ir sektoriams būdingos patirties ir patikimą vardą, kuriuo mūsų klientai gali pasitikėti siekdami patenkinti savo vertinimo poreikius. Mūsų vertinimo specialistai teikia įvairias paslaugas, įskaitant visos bendrovės, patronuojamųjų įmonių, bendrų įmonių ir nuosavybės dalių vertinimą, taip pat tokio specifinio turto kaip prekių pavadinimų, patentų, klientų santykių, mašinų ir įrangos, atsargų, nekilnojamojo turto ir finansinių priemonių vertinimą.