Mes teikiame įvairaus spektro pagalbą IPO procese, kurį veikia akcijų rinkos bei vietos teisiniai reikalavimai.

Mes galime suteikti įvairiapusę pagalbą:

  • Atliekame pirminį įmonės vertinimą dėl tinkamumo įtraukti ją į prekybos sąrašus – atliekame išankstinę peržiūrą (angl. pre-float review), kurios metu nustatome, ar įmonė laikosi taikomų teisinių reikalavimų, bei galime atpažinti kitas galimas problemas. Tokia peržiūra gali būti naudojama ir siekiant parengti veiksmų planą pasirengti pradiniam viešam akcijų siūlymui (vertinimas prieš IPO).
  • Pagalba maksimizuojant IPO vertinimą – parengiame išsamią ataskaitą apie verslą, grindžiamą patikimais finansiniais istoriniais duomenimis (“Long form report”).
  • Konsultacijos dėl veiksmingo įmonės valdymo ir vidaus procedūrų, skirtų verslo rizikai valdyti, lyginant siūlomas procedūras su geriausiąja praktika, pakartotinai įvertinant informacinių technologijų strategijas ir, galiausiai, užtikrinant IPO rėmėjus dėl ataskaitų teikimo ir kontrolės sistemų pakankamumo (“Long form report”).
  • Prognozuojamo apyvartinio kapitalo poreikio įvertinimas, kuris reikalingas vadovybei prospekte teikiant privalomą pareiškimą, kad įmonės apyvartinio kapitalo pakanka jos esamiems poreikiams tenkinti („Apyvartinio kapitalo ataskaita“).