Mūsų pagalba perleidžiant turtą apima įvairias paslaugas, kurios gali būti teikiamos pardavėjui vykstant pardavimo procesui, įskaitant:

  • Planuojamo parduoti verslo ir atskiriamų parduodamos bendrovės dalių analizę ir patikrinimą prieš pardavimą; 
  • Pagalbą ruošiant informacijos memorandumus, duomenų patalpas ir su konkurencija susijusius veiksmus;
  • Pagalbą rengiant sutartis, didžiausią dėmesį skiriant šiems pardavimo ir pirkimo sutarties projekto aspektams: kainodaros, finansinių ir mokestinių sąlygų rengimui (įskaitant reikalavimų dėl garantijų ir kompensacijų aptarimą ir mastą); kainos koregavimo mechanizmui; sąskaitų uždarymui ir sąskaitų uždarymo apskaitos principams; ginčų sprendimo proceso formai; konsultacijoms dėl tinkamo apyvartinio kapitalo lygio ir klausimams.

Be to, teikiant mūsų paslaugas:

  • Užtikrinama griežta pardavimo proceso kontrolė;
  • Maksimaliai apribojamas potencialaus investuotojo trukdymas įsigyjamos / parduodamos bendrovės kasdienei veiklai.

Užtikrinsime, kad sandoris įvyktų mažesnėmis laiko ir lėšų sąnaudomis per iš anksto nustatytą laikotarpį.