Η ποσοτικοποίηση των επιχειρηματικών επιδόσεων μπορεί να είναι μία πρόκληση σε οποιαδήποτε εταιρεία. Η μέτρηση των επιδόσεων μιας οικογενειακής επιχείρησης είναι ακόμη πιο περίπλοκη. Για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, τα οικονομικά αποτελέσματα είναι σαφώς σημαντικά. Ωστόσο, η διατήρηση του οράματος του ιδρυτή, η κουλτούρα του επιχειρηματικού πνεύματος και η φήμη ως υπεύθυνοι ιδιοκτήτες είναι εξίσου σημαντικοί συντελεστές στην αναζωογονητική της δύναμη.

Αυτοί είναι οι μοναδικοί και σημαντικοί παράγοντες για τη μέτρηση των επιδόσεων των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Holistic view of performance

  

Διερευνήστε περαιτέρω τη μελέτη

Throughout this report, "We/Us/Our" refers to KPMG and the STEP Project Global Consortium. “KPMG” refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity.