Κανένας ηγέτης δεν έχει μόνο ένα στυλ ηγεσίας, και αυτό μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες, την ηλικία, το στάδιο της επιχείρησης καθώς και με το οικονομικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
Μετασχηματιστικό

κυρίως CEOs μη-μέλη της οικογένειας

Επίδραση:Οι εταιρείες που διοικούνται από μετασχηματιστικούς ηγέτες συνήθως παράγουν καλά οικονομικά αποτελέσματα καθώς και κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο, ενώ παράλληλα χτίζουν την αφοσίωση και την ταύτιση της οικογένειας με την επιχείρηση.
Χαρισματικό

κυρίως CEOs μέλη της οικογένειας

Επίδραση: Οι οικογενειακές επιχειρήσεις με χαρισματικούς ηγέτες συνήθως επιδεικνύουν καλύτερα οικονομικά, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά αποτελέσματα και είναι σε θέση να χτίζουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της οικογένειας και της επιχείρησης.
Αυταρχικό

Επίδραση: Η πρωταρχική επίδραση ενός αυταρχικού/πατριαρχικού στυλ ηγεσίας παρατηρείται στην ισχύ των οικογενειακών δεσμών και το συναισθηματικό τους δέσιμο με την επιχείρηση.

Το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας ήταν η γενική προτίμηση των CEOs σε κάθε περιοχή. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες αλλάζουν τις βασικές αξίες, πεποιθήσεις και στάσεις των «ακολούθων» τους, καθιστώντας τους πρόθυμους να αποδίδουν πέρα από τα ελάχιστα επίπεδα που απαιτούνται από την επιχείρηση. 

Η δεύτερη υψηλότερη προτίμηση των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν το χαρισματικό στυλ ηγεσίας. Ο χαρισματικός ηγέτης έχει τη δύναμη της πειθούς και την ικανότητα να παρακινεί τους «ακολούθους» του, οι οποίοι γενικά επιδεικνύουν βαθύ σεβασμό  – και προσωπική εμπιστοσύνη – στον ηγέτη τους.  Έχουν μια ενισχυμένη αίσθηση της συλλογικής ταυτότητας, συναισθήματα ενδυνάμωσης και πιστεύουν στη σημασία των επιδόσεων της ομάδας ως σύνολο.

Το αυταρχικό (ή πατερναλιστικό) στυλ ηγεσίας ήταν το λιγότερο επικρατέστερο μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα.  Οι αυταρχικοί ηγέτες ασκούν ισχυρή εξουσία στους υφισταμένους τους.  Παρόλο που ήταν η λιγότερο προτιμώμενη επιλογή συνολικά, εμφανίστηκε πιο συχνά μεταξύ Διευθυνόντων Συμβούλων από τη Μέση Ανατολή & την Αφρική και μέρη της Ασίας.

  

Διερευνήστε περαιτέρω τη μελέτη

Throughout this report, "We/Us/Our" refers to KPMG and the STEP Project Global Consortium. “KPMG” refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity.