Το STEP Project Global Consortium και η KPMG Private Enterprise συνεργάστηκαν για να διερευνήσουν τους λόγους που βρίσκονται πίσω από αυτήν την «αναζωογονητική υπερδύναμη» των οικογενειακών επιχειρήσεων, με στοιχεία που συλλέχθηκαν από 2 439 ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων σε μία εμπεριστατωμένη έρευνα που διεξήχθη σε 70 χώρες, περιοχές και επικράτειες ανάμεσα στον Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο του 2021.

Οι μελέτες συγκριτικής αξιολόγησης αναλύουν στοιχεία για ένα επιλεγμένο αριθμό ερωτήσεων από την παγκόσμια μελέτη και διερευνούν τα σημαντικά χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων όπως τις επιχειρηματικές ικανότητες και την ταύτιση και το συναισθηματικό δέσιμο της οικογένειας με την επιχείρηση, τα οποία συμβάλλουν στις οικονομικές, κοινωνικές και οικογενειακές επιδόσεις. * 

Σας ενημερώνουμε ότι οι μελέτες συγκριτικής αξιολόγησης δεν πρέπει να διαβάζονται μεμονωμένα αλλά συμπληρωματικά με την πλήρη παγκόσμια μελέτη για τις οικογενειακές επιχειρήσεις «Η αναζωογονητική δύναμη των οικογενειακών επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα από γενιά σε γενιά» (PDF 927.3 KB)

* Οι μελέτες συγκριτικής αξιολόγησης είναι διαθέσιμες για χώρες, περιοχές και επικράτειες με 35 ή περισσότερες απαντήσεις στην έρευνα.

  

Διερευνήστε περαιτέρω τη μελέτη

Throughout this report, "We/Us/Our" refers to KPMG and the STEP Project Global Consortium. “KPMG” refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity.