Οι αξίες & η κουλτούρα μας

Οι αξίες & η κουλτούρα μας

Στο επίκεντρο της κουλτούρας μας βρίσκεται ένα σύνολο αξιών, τις οποίες οι ανθρωποί μας ακολουθούν στην καθημερινή επαγγελματική τους πρακτική

Στο επίκεντρο της κουλτούρας μας βρίσκεται ένα σύνολο αξιών, τις οποίες οι ανθρωποί...

Στο επίκεντρο της κουλτούρας μας βρίσκεται ένα σύνολο Αξιών, οι οποίες καλλιεργούν την ιδέα της κοινής ταυτότητας και φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους του παγκόσμιου οργανισμού της KPMG.

Οι Αξίες μας διαμορφώνουν την καθημερινή μας συμπεριφορά, κατευθύνοντας τις ενέργειές μας, τις αποφάσεις μας, καθώς και τη συνεργασία μας με τους συναδέλφους, τους πελάτες, τις εταιρείες που ελέγχουμε και όλους τους συνεργάτες μας. Οι Αξίες μας είναι:

Ακεραιότητα

Κάνουμε αυτό που είναι σωστό.

Αριστεία

Δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε και να βελτιωνόμαστε.

Θάρρος

Σκεφτόμαστε και δρούμε με τόλμη.

Μαζί

Επιδεικνύουμε αλληλοσεβασμό και αντλούμε δύναμη από τις διαφορές μας.

Για το καλύτερο

Κάνουμε αυτό που απαιτείται.