Στην KPMG, οι αξίες μας καθορίζουν τις δράσεις και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους πελάτες μας και στην κοινωνία. Με γνώμονα τον Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας όλοι οι άνθρωποι της KPMG δεσμευόμαστε στην άριστη επαγγελματική και προσωπική συμπεριφορά. Γνωρίζουμε ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται και για αυτό πράττουμε υποδειγματικά, πάντα! Οι άνθρωποι μας, εκτός από την ακεραιότητα που τους χαρακτηρίζει, λειτουργούν σύμφωνα με διεθνείς διαδικασίες και πρότυπα, που είναι απαραίτητο για κάθε επαγγελματία στην KPMG.